: ̗̀➛ ᶠⁱʳˢᵗ ᵃᶜᶜ - @enolkim

❤ - ͙۪۪̥˚┊❛ @itsdeehere ❜┊˚ ͙۪۪̥◌
💛 - ͙۪۪̥˚┊❛ @nr00000❜┊˚ ͙۪۪̥◌
💞 - ͙۪۪̥˚┊❛ @cinderyana❜┊˚ ͙۪۪̥◌

≪ mention for followback ≫
  • 𝚎𝚗𝚘𝚕𝚔𝚒𝚖'𝚜 𝚜𝚎𝚌 𝚊𝚌𝚌 :𝟹
  • JoinedMay 14, 20211 Reading List