▣ active!
□ sleeping rn!
□ having fun (offline)
□ no wifi :c
▣ too lazy to change

𝐦𝐲 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐥𝐞𝐬𝐬𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐢𝐬 𝐫𝐮𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐢𝐥𝐝 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧,
𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐞𝐚𝐜𝐞 𝐚𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐟𝐞𝐞𝐥𝐬 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐲𝐨𝐮.

𝗔𝗕𝗢𝗨𝗧.
𝗉𝗈𝗅𝗂𝗌𝗁 / 𝖾𝗇𝗀𝗅𝗂𝗌𝗁. 𝖾𝗇𝖿𝗉. 𝖺𝗆𝖻𝗂𝗏𝖾𝗋𝗍.
𝗌𝗂𝗇𝗀𝗅𝖾. 𝗉𝗈𝖾𝗍. 𝖻𝗈𝗈𝗄𝗐𝗈𝗋𝗆. 𝗌𝗈𝗇𝗀𝗐𝗋𝗂𝗍𝖾𝗋.
𝖻𝖺𝗇𝖽 𝗅𝖾𝖺𝖽𝖾𝗋. 𝗀𝗎𝗂𝗍𝖺𝗋 𝗉𝗅𝖺𝗒𝖾𝗋. 𝖺𝗋𝗍𝗂𝗌𝗍.
𝖼𝗁𝖺𝗈𝗌 𝗐𝗂𝗍𝖼𝗁. 𝖿𝖾𝗆𝗂𝗇𝗂𝗌𝗍. 𝗎𝗇𝗅𝖺𝖻𝖾𝗅𝖾𝖽.
𝗀𝗈𝖾𝗌 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗌𝗁𝖾/𝗁𝖾𝗋, 𝖻𝗎𝗍 𝗒𝗈𝗎 𝖼𝖺𝗇 𝗎𝗌𝖾 𝖺𝗇𝗒
𝗉𝗋𝗈𝗇𝗈𝗎𝗇𝗌. 𝗌𝗁𝖾 𝖽𝗈𝖾𝗌𝗇'𝗍 𝖼𝖺𝗋𝖾 𝖺𝖻𝗈𝗎𝗍 𝗂𝗍 𝖺𝗍 𝖺𝗅𝗅.

𝗠𝗨𝗦𝗜𝗖.
𝗌𝖺𝗇𝖺𝗁. 𝗌𝗎𝗋𝖿 𝖼𝗎𝗋𝗌𝖾. 𝗆𝖺𝗇𝖾𝗌𝗄𝗂𝗇. 𝗏𝗂𝖽𝖾𝗈. 𝗆𝖺𝗍𝖺.
𝗋𝗒𝗇 𝗐𝖾𝖺𝗏𝖾𝗋. 𝗍𝗁𝖾 𝗐𝗈𝗆𝖻𝖺𝗍𝗌. 𝟓 𝗌𝗈𝗌. 𝗀𝗋𝗈𝗎𝗉𝗅𝗈𝗏𝖾.
𝗅𝖺𝗇𝖺 𝖽𝖾𝗅 𝗋𝖾𝗒. 𝖺𝖻𝖻𝖺. 𝖺𝗏𝗋𝗂𝗅 𝗅𝖺𝗏𝗂𝗀𝗇𝖾. 𝗉𝖾𝖺𝗋𝗅 𝗃𝖺𝗆.
𝖺𝗋𝖼𝗍𝗂𝖼 𝗆𝗈𝗇𝗄𝖾𝗒𝗌. 𝖼𝗅𝖺𝗂𝗋𝗈. 𝗅𝗈𝗋𝖽𝖾. 𝗐𝗂𝗅𝗄𝗂. 𝖼𝖺𝗏𝖾𝗍𝗈𝗐𝗇.
𝖼𝗈𝗇𝖺𝗇 𝗀𝗋𝖺𝗒. 𝗍𝗁𝖾 𝗇𝖾𝗂𝗀𝗁𝖻𝗈𝗎𝗋𝗁𝗈𝗈𝖽. 𝗍𝗁𝖾 𝗋𝗈𝗇𝖾𝗍𝗍𝖾𝗌.
𝗈𝗇𝖾 𝖽𝗂𝗋𝖾𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇. 𝗇𝗂𝖺𝗅𝗅 𝗁𝗈𝗋𝖺𝗇. 𝗓𝖺𝗒𝗇 𝗆𝖺𝗅𝗂𝗄.
𝗄𝗈𝗋𝗍𝖾𝗓. 𝗓𝖺𝗅𝖾𝗐𝗌𝗄𝗂. 𝖽𝖺𝗐𝗂𝖽 𝗉𝗈𝖽𝗌𝗂𝖺𝖽𝗅𝗈. 𝗈𝗋𝗀𝖺𝗇𝖾𝗄.
𝗇𝗂𝗀𝗁𝗍𝗐𝗂𝗌𝗁. 𝗇𝗂𝗋𝗏𝖺𝗇𝖺. 𝗄𝗂𝗌𝗌. 𝗊𝗎𝖾𝖾𝗇. 𝖻𝗈𝗇 𝗃𝗈𝗏𝗂.
𝖺𝗅𝗂𝖼𝖾 𝗂𝗇 𝖼𝗁𝖺𝗂𝗇𝗌. 𝖺𝖾𝗋𝗈𝗌𝗆𝗂𝗍𝗁.

𝗦𝗢𝗖𝗜𝗔𝗟𝗦.
𝗌𝗉𝗈𝗍𝗂𝖿𝗒: 𝖤𝖦𝖦𝖮𝖲𝖳𝖧𝖨𝖤𝖥
𝗍𝗐𝗂𝗍𝗍𝖾𝗋: 𝗓𝟒𝗎𝗋𝟎𝖼𝗓𝟑𝗇𝗂𝟑 (𝗎𝗇𝖺𝖼𝗍𝗂𝗏𝖾)
𝗂𝗇𝗌𝗍𝖺𝗀𝗋𝖺𝗆: ???
𝗌𝗇𝖺𝗉𝖼𝗁𝖺𝗍: 𝗑𝗑𝖺𝖾𝗋𝗂𝗌𝗌 (𝗎𝗇𝖺𝖼𝗍𝗂𝗏𝖾)
  • JoinedJuly 12, 2018Last Message
eggosthief eggosthief Sep 27, 2021 05:04PM
➤ ⋮ wspólnie z @idi00t postanowiłyśmy stworzyć role play, którego akcja rozgrywa się w brytyjskiej szkole z internatem dla uzdolnionej młodzieży. serdecznie zapraszam wszystkich lubiących podobne kli...
View all Conversations

Story by 𝐀𝐋𝐄𝐊𝐒𝐀𝐍𝐃𝐑𝐀