egealizm

artık yoksun öykümde neysen o'sun gözümde