• JoinedNovember 7, 2017
Story by
Cuộc đời của Vkook trong đầu tôi by dubedeforever
Cuộc đời của Vkook trong đầu tôi
1 chương là 1 oneshot ( two shot, three shot hoặc nhiều hơn ) hướng về dưới góc nhìn của V và Kook Truyện dựa...
+2 more
7 Reading Lists