Chạy sao cho khỏi mưa rào

Thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu...
  • Vô tận tinh không
  • JoinedNovember 15, 2012

Following


Stories by Tiêu Diêu Tự Tại
[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thành np văn pháo hôi thụ phải làm sao [Hoàn] by devil9x
[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thành np...
Một cái vô thượng đại năng, thảm tao phản bội mà ngã xuống. Một tia tàn hồn, trải qua ngàn tỉ năm trôi nổi vô...
ranking #40 in chủcông See all rankings
[Dạ Hành Lục] Chuyện hàng ngày của Hàng Yêu Sư by devil9x
[Dạ Hành Lục] Chuyện hàng ngày của...
Đây là một Hàng Yêu Sư có tính hướng bình thường (?) cùng với các yêu linh của mình trải qua cuộc sống hàng n...
ranking #5 in lảmnhảm See all rankings
[Đam mỹ][ABO] Tối Cường Nhân Sinh Hệ Thống - Tiêu Diêu by devil9x
[Đam mỹ][ABO] Tối Cường Nhân Sinh...
Ngươi biết hệ thống lưu sao? Ngươi biết nhân sinh tột cùng sao? Tối Cường Nhân Sinh Hệ Thống, đưa...
ranking #16 in tổngcông See all rankings
1 Reading List