"ᴰᴬᴸᴸᵞ ᵂᴬˢ ˢᴼ ᴿᴱᴬᴸ ᴴᴱ ˢᶜᴬᴿᴱᴰ ᴹᴱ."

dallas winston

gєt tσugh líkє mє αnd чσu dσn't gєt hurt
wαtch σut fσr чσurѕєlf αnd nσthíng cαn tσuch чσu

"ムモ匕 ㄥ口S匕 卄口口刀!"

ςσʍεtίʍες tհε tσմɡհεςt αɾε tհε ʍσςt ɓɾσƘεη

T̶h̶o̶s̶e̶ w̶h̶o̶ a̶r̶e̶ h̶e̶a̶r̶t̶l̶e̶s̶s̶ o̶n̶c̶e̶ c̶a̶r̶e̶d̶ t̶o̶o̶ m̶u̶c̶h̶.

TΔLL, DΔRҜ, & HΔΠDSΩMΣ

we do ιт ғor joнnny
leт'ѕ do ιт ғor joнnny

hoodlum

ᴀʟʟ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ ɪs ʏᴏᴜʀ ғᴀᴍɪʟʏ, ᴡʜᴇᴛʜᴇʀ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ʙᴏʀɴ ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇᴍ
ᴏʀ ʏᴏᴜ ᴍᴀᴋᴇ ᴛʜᴇᴍ.

ᴛs - ʙᴏʀᴇᴅ ᴛᴏ ᴅᴇᴀᴛʜ ʙʟɪɴᴋ 182
ғᴄ - ᴍᴀᴛᴛ ᴅɪʟʟᴏɴ
  • JoinedJanuary 26, 2017


Last Message
dallaswinston- dallaswinston- Mar 09, 2017 10:57PM
/On average I drink 21 glasses of chocolate milk a week/
View all Conversations

Story by D a l l y
Nicest Asshole | mb's by dallaswinston-
Nicest Asshole | mb's
"Get tough like me and no one can hurt you" [mb's]
ranking #747 in messageboard See all rankings
1 Reading List