𝑪𝑹𝒀𝑶  𝒀𝑨𝑲𝑺𝑯𝑨 .  " 𝒔𝒐  𝒔𝒍𝒆𝒆𝒑𝒚 . . . "   
𝑪𝑯𝑼 𝑯𝑼𝑨 . 𝒕𝒉𝒆 𝒄𝒓𝒚𝒐 𝒚𝒂𝒌𝒔𝒉𝒂 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 ,
𝒇𝒆𝒍𝒍 𝒊𝒏𝒕𝒐 𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒂 𝒂𝒇𝒕𝒆𝒓 𝒕𝒉𝒆 𝒚𝒂𝒌𝒔𝒉𝒂 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍𝒔 𝒔𝒖𝒄𝒄𝒖𝒎𝒃𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒆𝒊𝒓 𝒌𝒂𝒓𝒎𝒊𝒄 𝒅𝒆𝒃𝒕 .
𝒂𝒇𝒕𝒆𝒓 𝒎𝒂𝒏𝒚 𝒚𝒆𝒂𝒓𝒔 , 𝒉𝒆'𝒔 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒍𝒚 𝒂𝒘𝒂𝒌𝒆 .
  • . # ᵍⁱ ᵒᶜ . ᵖᵉⁿⁿᵉᵈ ᵇʸ ʳᵉᶻ . (ⁿ)ˢᶠʷ ᵗʰᵉᵐᵉˢ .
  • JoinedJune 29, 2021


Last Message
cryoyaksha cryoyaksha Jun 22, 2022 09:55PM
/ i miss chu hua soo cb !!
View all Conversations