• • •


//ᴰᵐˢ ᵒᵖᵉⁿ ᶠᵒʳ ʳᵒˡᵉᵖˡᵃʸˢ!

🅳🅰🆃🅸🅽🅶: @kixgtaurixn--

ᵘˢᵉ ᵗᵒⁿᵉ ᵗᵃᵍˢ ⁱⁿ ᵈᵐˢ


𝗙𝗮𝗻𝗱𝗼𝗺𝘀/𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 𝗜'𝗺 𝗶𝗻𝘃𝗼𝗹𝘃𝗲𝗱 𝗶𝗻

𝕄𝕦𝕤𝕚𝕔𝕒𝕝 𝕥𝕙𝕖𝕒𝕥𝕣𝕖, 𝕊𝕠𝕦𝕥𝕙 𝕡𝕒𝕣𝕜, 𝕄𝕒𝕣𝕧𝕖𝕝, 𝕃𝕠𝕝𝕚𝕥𝕒, 𝕃𝔾[𝔹]𝕋ℚ+
ᴄɢʟʀᴇ

𝗖𝗵𝗮𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗜 𝗿𝗼𝗹𝗲𝗽𝗹𝗮𝘆/𝗞𝗶𝗻
ᴷʸˡᵉ ᴮʳoᶠˡᵒᵛˢᵏⁱ, ᵀʷᵉᵉᵏ ᵀʷᵉᵃᵏ, ᴮᵘᵗᵗᵉʳˢ ˢᶜᵒᵗᶜʰ, ᴹⁱᵘ ᴵʳᵘᵐᵃ, ᴴᵉᵃᵗʰᵉʳ ᴰᵘᵏᵉ, ᴸᵃⁿᶜᵉ ᴹᶜᶜˡᵃⁱⁿ, ᴾⁱᵈᵍᵉ,
  • 🄳🄰🅈🄲🄰🅁🄴
  • JoinedDecember 31, 2017Last Message
bunbun_mars bunbun_mars Apr 30, 2021 07:24PM
I'm going to be re-branding my account and making other fandom accounts, It's really embarrassing to have books I wrote like 4 years ago tied down to my name, my laurliza series was one of the first...
View all Conversations

Stories by 𝙢𝙖𝙧𝙨
𝔽𝕒𝕔𝕖 𝕣𝕖𝕧𝕖𝕒𝕝 by bunbun_mars
𝔽𝕒𝕔𝕖 𝕣𝕖𝕧𝕖𝕒𝕝
I literally don't know anymore
ranking #3 in subcultures See all rankings
CGLRE handbook by bunbun_mars
CGLRE handbook
A long book of rules and tips of being a little!
Aeshetics of Hamilton by bunbun_mars
Aeshetics of Hamilton
Just aesthetics
ranking #15 in laurliza See all rankings
3 Reading Lists