❝𝙳𝚊𝚖𝚗, 𝙸'𝚖 𝚒𝚗 𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚝𝚞𝚙𝚒𝚍 𝚖𝚘𝚘𝚗.❞

*ੈ✩‧₊ 𝘴𝘩𝘦/𝘩𝘦𝘳.
*ੈ✩‧₊ 𝟣𝟨/𝟢𝟪/𝟢𝟩 .
*ੈ✩‧₊ 𝘭𝘦𝘰.
*ੈ✩‧₊ 𝟣𝟦 .
*ੈ✩‧₊ 𝘣𝘪𝘴𝘦𝘹𝘶𝘢𝘭 𝘱𝘢𝘯𝘪𝘤.
*ੈ✩‧₊ 𝘈𝘳𝘨𝘦𝘯𝘵𝘪𝘯𝘢.
*ੈ✩‧₊ 𝟣,𝟧𝟧.
*ੈ✩‧₊ 𝘱𝘦𝘭𝘰𝘵𝘶𝘥𝘢.
*ੈ✩‧₊ 𝘨𝘰𝘰𝘥 𝘳𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳 .
*ੈ✩‧₊ 𝘐 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘢𝘯𝘧𝘪𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴.
*ੈ✩‧₊ 𝘣𝘭𝘶𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘣𝘭𝘢𝘤𝘬.
*ੈ✩‧₊ 𝘧𝘪𝘥𝘦𝘰𝘴 𝘤𝘰𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘰.
*ੈ✩‧₊ 𝘵𝘦𝘢𝘮 𝘪𝘯𝘷𝘪𝘦𝘳𝘯𝘰.
*ੈ✩‧₊ 𝘵𝘦𝘢𝘮 𝘯𝘰𝘤𝘩𝘦.

* * .:。✧*゚ ゚・ ✧.。. * . *.:。✧ *゚ ゚・ ✧.。. *.

〘♫〙𝙖𝙧𝙚 𝙮𝙤𝙪 𝙨𝙖𝙩𝙞𝙨𝙛𝙞𝙚𝙙?
〘♫〙𝙤𝙝 𝙣𝙤!

</𝟯 • . . 𝒐𝒊𝒌𝒂𝒘𝒂 𝒂𝒏𝒅 𝒃𝒂𝒌𝒖𝒈𝒐 𝒌𝒊𝒏𝒏𝒊𝒆...
  • JoinedDecember 26, 2018
Story by *borusara_shipper*
nominación :0 by bum_Jacqui_bum
nominación :0
pss nominaciones
9 Reading Lists