「❝˖'-⸙;; 𝘃𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗮.𓂅 ֺ ָ
⬦ׄ ֶָ֪ ▸𝘀𝗵e/𝗵er.𓂃ˎˊ˗ ˓ 𝘀𝗶𝗯𝘀𝗮-𝗻𝘆e𝗼n.
: : ✧, ꒰ ⊱ 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗰𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗶𝘀 𝗵𝗲𝗹𝗹.⊹ 𓏲࣪ ִֶָ╱


𝙄 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙪 @ltomlinsun_
  • Besándome con nacha
  • JoinedJune 11, 2020


Last Message
buenastardesgente buenastardesgente Apr 28, 2021 04:07AM
N puede ser m convertí en lxs d tw q felicidad 
View all Conversations

5 Reading Lists