𝑵𝒆𝒂𝒓𝒍𝒚 𝒂𝒍𝒍 𝒎𝒆𝒏 𝒄𝒂𝒏 𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅 𝒂𝒅𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒚 𝒃𝒖𝒕 𝒊𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒂𝒏𝒕 𝒕𝒐 𝒕𝒆𝒔𝒕 𝒎𝒂𝒏'𝒔 𝒄𝒉𝒂𝒓𝒂𝒄𝒕𝒆𝒓 𝒈𝒊𝒗𝒆 𝒉𝒊𝒎 𝒑𝒐𝒘𝒆𝒓 🌒🥀


𝑬𝑵𝑻𝑱 👀
  • بین کوهی از یادداشت های پارتای جدید '-'
  • JoinedDecember 31, 2019


Last Message
atoon210 atoon210 Sep 28, 2020 02:14PM
قسمت شش این د سوپ رو دیدید؟..اوه تهکوک..شاید باورتون نشه ولی اشکم دراومد!حالا به نظرتون..تهکوک واقعا ریله یا دوستیشون زیادی نزدیکه؟اخه انالیز هایی که دیدم کاملا اثبات کردند که این دو ریلن!ولی...
View all Conversations

Stories by 𝙰𝚃𝙴𝙽𝙰 ꨄ︎
Fʀᴀᴜᗪsᴛᴇᖇs | Kᴏᴏᴋᴠ by atoon210
Fʀᴀᴜᗪsᴛᴇᖇs | Kᴏᴏᴋᴠ
FʀAᴜᴅsTᴇʀS || حقه باز (فصل اول تکمیل یافته. فصل دوم در حال آپ) اسم‌ من کیم تهیونگه. تو یه خانواده سطح متوسط ر...
ranking #20 in minho See all rankings
❤︎ Tʜᴇ Bᴇsᴛ Vᴋᴏᴏᴋ/Kᴏᴏᴋᴠ Fɪᴄᴛɪᴏɴs ❤︎ by atoon210
❤︎ Tʜᴇ Bᴇsᴛ Vᴋᴏᴏᴋ/Kᴏᴏᴋᴠ Fɪᴄᴛɪᴏɴs ❤︎
تجربه ای بسیار در فیک خوانی..★ بهترین ها را با ما بخوانید!!! ✔︎
ranking #212 in kookv See all rankings
𝕌𝕟𝕕𝕖𝕣 𝕋𝕙𝕖 𝕃𝕒𝕜𝕖 || 𝚔𝚘𝚘𝚔𝚟 by atoon210
𝕌𝕟𝕕𝕖𝕣 𝕋𝕙𝕖 𝕃𝕒𝕜𝕖 || 𝚔𝚘...
[ 𝚄𝚗𝚍𝚎𝚛 𝚃𝚑𝚎 𝙻𝚊𝚔𝚎 || زیر دریاچه ] - دریاچه؟ + آره پسر جون... طبق افسانه ها،زیر دریاچه یه دروازه وج...
ranking #3 in افسانه See all rankings
7 Reading Lists