بدنی سر شده
و مغزی مرده
روحی سرگردان
و روانی آشفته
خانه ای بی هوا
و دنیایی بی نور
لبخندی خشک شده
و دست هایی سرد

اما حداقل
زندگی ام واقعی به نظر میرسید!...
الونا هستم
دختری که به تنهایی روی ماه زندگی میکنه
دختری که تنهایی به سرزمین مرده ش حکومت میکنه
دختری که بلده چطور تنهایی رو با نقاشی هاش به تصویر بکشه
دختری که بلده میون ساز زدنش درد و پنهون کنه
دختری که بلده جوری برقصه تا تنهایی و درد و به نمایش بزاره>♡@vega_ASTERIA>کهکشانم♡
  • روی ماه...در بی هوایی...اما هنوز زنده ام
  • JoinedMarch 13, 2021


Last Message
alonea112286 alonea112286 Jul 14, 2022 08:18AM
پارت جدید اپ شد لولوعکا=^=
View all Conversations

Story by {Call me alonea}
{حرفهایی که در دل می پوسد} by alonea112286
{حرفهایی که در دل می پوسد}
تمام فریادهایی که دل سر میدهد و مغز خفه میکند نگاهی بیندازی...میبینی غم قلب منو تو فرق انچنانی ندارد:) پس ب...
ranking #850 in persian See all rankings
3 Reading Lists