abcdefr999

Ôi mẹ nó! Chán zler! Muốn đăng longfic mà sợ người ta chê các thứ :') giúo tui với!!!!!

-_Sala_-

Thămm, biết ta là ai không>:3

abcdefr999

@ -_Sala_-  sà lách cà chua luộc của em :3
Reply

abcdefr999

Ôi mẹ nó! Chán zler! Muốn đăng longfic mà sợ người ta chê các thứ :') giúo tui với!!!!!

abcdefr999

Mina ơi!!!! Giúp tôi làm truyện đêy!! Bí quá

abcdefr999

Kinh dị, trinh thám, đời thg, hài hc
Reply

Ginza_Gazorkas

Thích thể loại gì :^)
Reply