I'm afraid I will wallow too deeply into happiness
I hated myself for not able to receive love
  • JoinedFebruary 18, 2018Story by Tini
[12 Chòm Sao] Những Kẻ Lạc Lối by _Tini1511_
[12 Chòm Sao] Những Kẻ Lạc Lối
Những kẻ bất hạnh tìm kiếm lối thoát. Như một trò chơi, chúng sa vào sự cứu rỗi của Chúa. Kẻ vui mừng, kẻ đau...
ranking #30 in life See all rankings