𝔓𝔬𝔰𝔱 𝔗𝔥𝔦𝔰 𝔒𝔫 𝔄𝔠𝔠𝔬𝔲𝔫𝔱 ℑ𝔣 𝔜𝔬𝔲'𝔯𝔢 𝔓𝔞𝔯𝔱 𝔬𝔣 𝔗𝔥𝔢 𝔚𝔦𝔷𝔞𝔯𝔡𝔦𝔫𝔤 𝔚𝔬𝔯𝔩𝔡

❛ 𝗥𝗢𝗦𝗘 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗚𝗘𝗥-𝗪𝗘𝗔𝗦𝗟𝗘𝗬 ༉‧₊˚✧
━━. ˑ ꒷꒥ 🌹❛ 𝚍𝚊𝚞𝚐𝚑𝚝𝚎𝚛 𝚘𝚏 𝚛𝚘𝚖𝚒𝚘𝚗𝚎, 𝚐𝚘𝚍𝚊𝚞𝚐𝚑𝚝𝚎𝚛 𝚘𝚏 𝙷𝚊𝚛𝚛𝚢 ꒱ | ೃ࿔₊•

❝ 𝒑𝒓𝒆𝒕𝒕𝒚 𝒃𝒓𝒐𝒘𝒏 𝒆𝒚𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒂 𝒎𝒊𝒏𝒅 𝒇𝒖𝒍𝒍 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒐𝒖𝒈𝒉𝒕𝒔. ❞

━━━ ♯ 𝐖𝐄𝐀𝐒𝐋𝐄𝐘 𝐈𝐒 𝐎𝐔𝐑 𝐐𝐔𝐄𝐄𝐍
𝗯𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁𝗲𝘀𝘁 𝘄𝗶𝘁𝗰𝗵 𝗼𝗳 𝗵𝗲𝗿 𝗮𝗴𝗲 𝘢𝘯𝘥 𝗯𝗲𝘀𝘁 𝗰𝗵𝗮𝘀𝗲𝗿.❪ 🎈‧ ₊ ˚ ❤·˚ ༘ 📕⊹₊ * ❫
𓍢ִ໋ ›› ⇢ ☆₊˚. 𝚛𝚞𝚍𝚎 𝚊𝚝 𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝 𝚋𝚞𝚝 𝚜𝚠𝚎𝚎𝚝. 𝒶 𝓀𝓃ℴ𝓌 𝒾𝓉 𝒶𝓁𝓁. 𝚕𝚘𝚠 𝚜𝚎𝚕𝚏-𝚎𝚜𝚝𝚎𝚎𝚖.
꒰꒰ ✧ 𝒶𝓃𝓍𝒾𝓉ℯ𝓎 𝒹𝓇𝒾𝓋ℯ𝓃. 𝐛𝐢𝐬𝐞𝐱𝐮𝐚𝐥. ℎ𝑜𝑝𝑒𝑠 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑎 𝙦𝙪𝙞𝙙𝙙𝙞𝙩𝙘𝙝 𝙨𝙩𝙖𝙧.
𝘱𝘳𝘦𝘧𝘦𝘤𝘵. 𝗴𝗿𝘆𝗳𝗳𝗶𝗻𝗱𝗼𝗿. 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡𝐦𝐚𝐤𝐞𝐫. ☁️ ꒱꒱

▄︎▄︎𝕻𝖆𝖗𝖊𝖓𝖙𝖘; @Dam_Roleplayer
@-bookworm-granger-
▄︎▄︎𝕾𝖎𝖇𝖑𝖎𝖓𝖌𝖘; *there isn't a Hugo-*
▄︎▄︎𝕽𝖊𝖑𝖆𝖙𝖎𝖛𝖊𝖘; @-callmevictoire @BADASSGIRLIES @Reaisverygay @hibayusurf123
▄︎▄︎𝕱𝖗𝖎𝖊𝖓𝖉𝖘; @-ScorpionKing-
@Lysander-Scamander
▄︎▄︎𝕿𝖆𝖐𝖊𝖓 𝖇𝖞; @thelorcanscamander
▄︎▄︎𝕻𝖆𝖗𝖙 𝖔𝖋; @Hogwarts_Official @-OfficialHPLeaders- @WizardingWorldRP @the_hp_rp

Bio credits @S-S-Simp
  • 𝑳𝒊𝒃𝒓𝒂𝒓𝒚
  • JoinedApril 27, 2020


Last Message
_RoseGrangerWeasley_ _RoseGrangerWeasley_ Nov 05, 2020 03:40PM
//HITAUS// 
View all Conversations

Stories by 𝓡𝓸𝓼𝓲𝓮
𝑱𝒐𝒖𝒓𝒏𝒂𝒍 by _RoseGrangerWeasley_
𝑱𝒐𝒖𝒓𝒏𝒂𝒍
𝐈𝐟 𝐟𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐩𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐮𝐫𝐧 𝐭𝐨 𝐑𝐨𝐬𝐞 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫-𝐖𝐞𝐚𝐬𝐥𝐞𝐲 𝚃𝚑𝚒𝚜 𝚏𝚘𝚕𝚕𝚘𝚠𝚒...
ranking #842 in journal See all rankings
Ask Or Dare Rose Granger-Weasley  by _RoseGrangerWeasley_
Ask Or Dare Rose Granger-Weasley
Well, I may have made to many truth potions and I am not going to give them away cause of what happened last...
ranking #14 in dareme See all rankings