𓆱 𝐹𝛼𝑚𝜄𝑙𝜄𝛼 𝑆𝜎𝑙𝜎 𝜕𝜀 𝘩𝜎𝑚𝑏𝑟𝜀𝑠 𓆱

𓆱 Sσlσ ɓʋ́scɑɱσs teɳeɾ ɑlɠσ ɗe ɗiνeɾsiσ́ɳ 𓆱 🇦🇷
  • 𝐃𝐚́𝐧𝐝𝐨𝐭𝐞 𝐬𝐞𝐱𝐨 𝐨́𝐫𝐚𝐥𝐞
  • JoinedAugust 15, 2021


Last Message
_LosJon3S _LosJon3S Nov 30, 2022 11:23PM
// Chingen a su madre todos :(
View all Conversations

Stories by _LosJon3S
『ᛊᚱᛁᛈⲔ』 by _LosJon3S
『ᛊᚱᛁᛈⲔ』
♥️♥️
ranking #664 in family See all rankings
Leonardo by _LosJon3S
Leonardo
"𝓓𝓮𝓳𝓮𝓶𝓸𝓼 𝓺𝓾𝓮 𝓵𝓪𝓼 𝓬𝓸𝓼𝓪𝓼 𝓯𝓵𝓾𝔂𝓪𝓷 𝓼𝓲𝓷 𝓹𝓮𝓷𝓼𝓪𝓻 𝓮𝓷 𝓮𝓽𝓲𝓺𝓾𝓮𝓽𝓪𝓼"
𝐖𝐢𝐥𝐥𝐚𝐫𝐝 by _LosJon3S
𝐖𝐢𝐥𝐥𝐚𝐫𝐝
ᙓᒪ ᕼᙓᖇᙏᗩᑎO ᗩᗪOᑭTIᐯO ᗪᙓ ᒪᗩ ᖴᗩᙏIᒪIᗩ