_Bmylight_

Xin chào, mình là Dâu Tây:3

_Bmylight_

Chắc là duyên trời định nhỉ? :)) 
Reply

_Bmylight_

@ namky_  Tên của tụi mình gần giống nhau, chỉ là mỗi đứa một miền :))
Reply

nhoowte_t

Chào cậu, mình là Táo :))))
Reply