Adolescence didn't make sense


𝓣𝓮𝓮𝓷 𝓘𝓭𝓵𝓮
  • Where u can't c
  • JoinedSeptember 20, 2018
Stories by •°. 𝓙𝓮𝓷𝓷𝔂 •.°
Radio C H I L L & Artbook by _-Jenny161-_
Radio C H I L L & Artbook
" ...𝓨𝓸𝓾 𝓬𝓪𝓷 𝓽𝓱𝓲𝓷𝓴 𝓽𝓱𝓪𝓽 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓲𝓷 𝓛𝓞𝓥𝓔 𝔀𝓱𝓮𝓷 𝔂𝓸𝓾 𝓻𝓮𝓪𝓵𝓵𝔂 𝓳𝓾�...
ranking #28 in lyrics See all rankings
đêm đông || bl by _-Jenny161-_
đêm đông || bl
Ngày đêm đông tuyết trắng, khi bông tuyết nhẹ rũ trên má Ngài, tôi vươn tay phủi nó đi nhưng như vô tình hằn...
ranking #56 in cấu See all rankings
|REVIEW PHIM| by _-Jenny161-_
|REVIEW PHIM|
" Everything I learned I learned from the movies. " -AudreyH...
ranking #662 in review See all rankings
1 Reading List