Zuubean

Hiện tại ngày đêm chờ mong xem wattpad cos định cho bộ Tù Sủng ra đảo luôn k. 
     	Một bộ QT ra đảo rồi T.T
     	Tình hình hiện tại là chờ phán quyết thôi T.T
     	-------
     	Sắp tới bộ Tù Sủng cha drop mịe cho rồi. Edit cho banh l*n ra mà đéo ai QT thì thôi nản vcl 
     	
     	Định edit bộ BDSM cho đúng 67 chương
     	Cầu ủng hộ. Đã edit miễn phí rồi nên nản lắm.
     	Văn án tui cập nhật rồi ai qt thì vào xem cho vui. Đúng sở thích thì cmt một cái like một cái để tui có động lực edit phi lợi nhuận
     	-------+
     	Đang định ra một bộ Đam huấn văn made by me ai ủng hộ luôn k?
     	
     	Viết này ra chắc cx đéo ai quan tâm đâu.:)))))

Zuubean

Hiện tại ngày đêm chờ mong xem wattpad cos định cho bộ Tù Sủng ra đảo luôn k. 
     Một bộ QT ra đảo rồi T.T
     Tình hình hiện tại là chờ phán quyết thôi T.T
     -------
     Sắp tới bộ Tù Sủng cha drop mịe cho rồi. Edit cho banh l*n ra mà đéo ai QT thì thôi nản vcl 
     
     Định edit bộ BDSM cho đúng 67 chương
     Cầu ủng hộ. Đã edit miễn phí rồi nên nản lắm.
     Văn án tui cập nhật rồi ai qt thì vào xem cho vui. Đúng sở thích thì cmt một cái like một cái để tui có động lực edit phi lợi nhuận
     -------+
     Đang định ra một bộ Đam huấn văn made by me ai ủng hộ luôn k?
     
     Viết này ra chắc cx đéo ai quan tâm đâu.:)))))