WattpadAlenga

Përshëndetje miq të Wattpadit!
     	Aplikimet për ambasadorë janë sërish të hapura. 
     	Të gjithë të interesuarit mund të plotësojnë formularin e mëposhtëm, por duhet të kini parasysh nëse i përmbushni kërkesat e nevojshme, të cilat mund t'i gjeni këtu ->
     	https://www.wattpad.com/story/236111393
     	
     	Faleminderit, dhe paçi fat! ^^
     	 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjtWofaDB7jFWa20_Dk1WylHxIK-XxXKItt8OQ1PcNEGMVLQ/viewform

bkhutso

bkhutso

emmadoman

Ray got introduced into the mafia world at the age of thirteen. She was home schooled by her parents. Her father's last breathe to Davon was:
     "She's old enough,train her and serve her well, the underground is now under her control". She was taken into underground by Davon and trained by circumstance to rule. She found her second home in that world.
     Xhavier, the young CEO, being fascinated by the young beauty fell in love with her.
     
     Will ray reciprocate his feeling?
     
     
     Hola chicos, ¿han leído quién es ella? Te gustará. También por favor vota y sígueme para animar mi trabajo gracias.https://www.wattpad.com/story/305437508?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_writing&wp_page=create&wp_uname=emmadoman&wp_originator=lqp%2FG2awO%2Bve%2B64w14rWL0ceizifeUvytoCtNU1TWfc%2BEu2KwE4fnQXRafuZL3Z%2F3xLuWlklqIYn4amaOhX1%2Bupkjw%2FYPcBMtV1TUQLxF1YZi5TB8cxCU5OixeKwbIHu