விலைமதிக்க முடியா..... உண்மையான அன்பை💕💓 எதிர் பார்பதால் என்னமோ 
என்னை விட்டு விலகி செல்கின்றாய் 💘💔😢😥
  • JoinedJanuary 31, 2017