• JoinedAugust 17, 2020Stories by សុឹម៚ដារិកា
🍃ជំនោរស្នេហ៍ក្បែររបាំងព្យុះ🍃🌪❤ by Vanndavik
🍃ជំនោរស្នេហ៍ក្បែររបាំងព្យុះ🍃🌪❤
ការបាត់បង់ការចង់ចាំរបស់ខ្ញុំពិតជាល្អណាស់សម្រាប់ខ្ញុំ សួរថាហេតុអីហេស៎?? ព្រោះថាវាធ្វើអោយខ្ញុំ បានជួបបុរសម្នាក់...
🍃ជំនោរស្នេហ៍ក្បែររបាំងព្យុះ🍃🌪❤ by Vanndavik
🍃ជំនោរស្នេហ៍ក្បែររបាំងព្យុះ🍃🌪❤
ការបាត់បង់ការចង់ចាំរបស់ខ្ញុំពិតជាល្អណាស់សម្រាប់ខ្ញុំ សួរថាហេតុអីហេស៎?? ព្រោះថាវាធ្វើអោយខ្ញុំ បានជួបបុរសម្នាក់...
1 Reading List