UnknownSirens

M̸o̸r̵t̵a̶l̵s̵.̷ ̶H̶o̸w̴ ̴a̶r̸e̵ ̴y̷o̴u̶ ̸a̸l̴l̷ ̶t̶o̴d̷a̷y̸?̵ ̴

UnknownSirens

@-MISSCHOU I̷ ̵h̵a̸v̷e̵ ̸b̵e̶e̷n̸ ̴e̸a̶t̷i̷n̶g̵ ̶p̷e̵o̵p̴l̵e̴ ̸o̷f̴ ̷c̴o̶u̵r̵s̴e̴.̴ ̶
     	 
     	 T̴h̴e̶r̵e̴ ̴i̴s̷ ̷a̸l̷s̴o̵ ̷n̵o̵ ̴n̸e̷e̵d̸ ̵f̸o̸r̶ ̸a̴ ̴v̷e̷h̷i̵c̶l̸e̶.̴ ̴
     	 
     	 I̷ ̴c̷a̸n̶ ̸w̸a̵l̷k̵ ̵u̸s̶ ̶t̸o̶ ̴t̸h̵i̷s̵.̴.̶f̴a̵s̴t̵ ̸f̷o̶o̷d̷ ̶f̶a̶c̵i̵l̴i̷t̸y̷.̴
Reply

L-LovelyLies

@UnknownSirens 
     	 
     	 ˙ǝɓɐuɐɯ ll,ǝʍ ʇnq 'punoɹɐ ɓuıʞlɐʍ sı uǝɹıs ʇɟ0ㄣ ɐ ʇɐɥʇ pɹıǝʍ ʇı puıɟ ʎɐɯ sɹǝɥʇo uɐǝɯ I
     	 ˙ʇɐɥʇ ɹǝʍsuɐ ʇuop 'ʎllɐnʇɔ∀
     	 ˙˙˙
     	 ¿ǝɟıl ɹnoʎ llɐ ɓuıʇɐǝ uǝǝq noʎ ǝʌɐɥ ʇɐɥM ˙˙˙ɥɥɥnnnɹᙠ
Reply

UnknownSirens

@-MISSCHOU I̷ ̸h̴a̷v̶e̵ ̵n̷o̶t̷ ̴t̴r̸i̶e̵d̸ ̵t̴h̴i̴s̷ ̸f̶o̵o̷d̶.̸ ̷T̵h̵a̵t̵ ̶w̵o̷u̵l̶d̷ ̴b̷e̷ ̴n̴i̴c̷e̵ ̵t̸o̷ ̷t̸r̷y̴ ̸s̴o̵m̶e̶t̶h̸i̴n̶g̴.̴.̴n̴e̸w̷.̴
Reply

UnknownSirens

M̸o̸r̵t̵a̶l̵s̵.̷ ̶H̶o̸w̴ ̴a̶r̸e̵ ̴y̷o̴u̶ ̸a̸l̴l̷ ̶t̶o̴d̷a̷y̸?̵ ̴

UnknownSirens

@-MISSCHOU I̷ ̵h̵a̸v̷e̵ ̸b̵e̶e̷n̸ ̴e̸a̶t̷i̷n̶g̵ ̶p̷e̵o̵p̴l̵e̴ ̸o̷f̴ ̷c̴o̶u̵r̵s̴e̴.̴ ̶
      
      T̴h̴e̶r̵e̴ ̴i̴s̷ ̷a̸l̷s̴o̵ ̷n̵o̵ ̴n̸e̷e̵d̸ ̵f̸o̸r̶ ̸a̴ ̴v̷e̷h̷i̵c̶l̸e̶.̴ ̴
      
      I̷ ̴c̷a̸n̶ ̸w̸a̵l̷k̵ ̵u̸s̶ ̶t̸o̶ ̴t̸h̵i̷s̵.̴.̶f̴a̵s̴t̵ ̸f̷o̶o̷d̷ ̶f̶a̶c̵i̵l̴i̷t̸y̷.̴
Reply

L-LovelyLies

@UnknownSirens 
      
      ˙ǝɓɐuɐɯ ll,ǝʍ ʇnq 'punoɹɐ ɓuıʞlɐʍ sı uǝɹıs ʇɟ0ㄣ ɐ ʇɐɥʇ pɹıǝʍ ʇı puıɟ ʎɐɯ sɹǝɥʇo uɐǝɯ I
      ˙ʇɐɥʇ ɹǝʍsuɐ ʇuop 'ʎllɐnʇɔ∀
      ˙˙˙
      ¿ǝɟıl ɹnoʎ llɐ ɓuıʇɐǝ uǝǝq noʎ ǝʌɐɥ ʇɐɥM ˙˙˙ɥɥɥnnnɹᙠ
Reply

UnknownSirens

@-MISSCHOU I̷ ̸h̴a̷v̶e̵ ̵n̷o̶t̷ ̴t̴r̸i̶e̵d̸ ̵t̴h̴i̴s̷ ̸f̶o̵o̷d̶.̸ ̷T̵h̵a̵t̵ ̶w̵o̷u̵l̶d̷ ̴b̷e̷ ̴n̴i̴c̷e̵ ̵t̸o̷ ̷t̸r̷y̴ ̸s̴o̵m̶e̶t̶h̸i̴n̶g̴.̴.̴n̴e̸w̷.̴
Reply