TearsFearsbaby

Sıkılırsan güneşten gece oluruz erkenden...✨
     	                      
     	                             Karantina