Một nơi trú thân khác của Gió ^^~
  • Hanoi, Vietnam
  • JoinedFebruary 2, 2014
Stories by Summer Breeze
An tĩnh đích bộ thủ (Lặng lẽ nắm tay em) by SummerBreeze8
An tĩnh đích bộ thủ (Lặng lẽ nắm t...
An tĩnh đích bộ thủ (Lặng lẽ nắm tay em) Thể loại: Hiện đại, 1×1, niên hạ, ấm áp, HE. Tác giả: Phong Quá Vô N...
Trọng sinh đến chuồng heo  by SummerBreeze8
Trọng sinh đến chuồng heo
Ghi chú là chuyện QT nhé, ko phải edit đâu. Thần tượng siêu sao Liễu Tử Tịch đi quay phim ở nông thôn xảy ra...
Đào hoa nguyên ký (Hoàn chính văn) by SummerBreeze8
Đào hoa nguyên ký (Hoàn chính văn)
Thể loại: Xuyên không, chủng điền, 1×1, phúc hắc mỹ công bình phàm thụ, điềm văn, HE. Tác giả: Tô Mê Dịch: QT...
3 Reading Lists