Starqduzt-

Good day everyone. How are you all doing?

camarla2

Hi I currently completed my new story ‘signs, if would greatly appreciated if you can check it out and leave your feed back. 

whooopskyrie

Hi author sorry for plugging my story
     I'm an aspiring author here in wattpad and I hope you will read my story soon.
     Title: Perfect Stranger
     Genre:Teen Fiction
     Description:Si Astheris na ang tumayong ina at ama sa kanyang nag-iisang kapatid simula ng iwan sila ng kanilang magulang, pag-aaral sa umaga ang inaatupag niya at sa gabi naman ay suma-sideline siyang bokalista sa isang banda sa coffee shop na malapit sa kanilang paaralan upang pambili ng gamot para sa kanyang kapatid na may sakit sa puso.Maliit lamang ang kanyang kinikita dito kaya't may iba pa siyang trabahong pinapasukan tuwing weekend.Isang araw habang siya'y kumakanta sa entablado ng nasabing coffee shop ay may pumasok na lalaki at binigyan siya nito ng makalimot problemang ngiti.
     
     Magkita kaya silang muli at magkakilala or they will remain as a Perfect Strangers to each other.
      Link:https://www.wattpad.com/story/246301748?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=whoops_kyrie&wp_originator=KacvgWCah7R7yVzDy1MrpHMvi0sKB31f0m3VMnh9bIWpDXRdLlnctk1EPgyw%2BuYxg%2Flw8ijxoZoDbAk3YSmUJcEPDnKMB45D1RsE46FzaQemDhGYjWg7umeBe2NWJ6gQ
     Let's support each other thank you 

mithrasknots

shanayaepisode

Starqduzt-

@shanayaepisode Of coursa !
Reply