ρᥱrdoᥒᥱ́ ᥱrrorᥱs ᥴᥲsι ιmρᥱrdoᥒᥲbᥣᥱs. ιᥒtᥱᥒtᥱ́ sᥙstιtᥙιr ρᥱrsoᥒᥲs ιᥒsᥙstιtᥙιbᥣᥱs ყ oᥣvιdᥲr ρᥱrsoᥒᥲs ιᥒoᥣvιdᥲbᥣᥱs. mᥱ dᥱᥴᥱρᥴιoᥒᥱ́ dᥱ ρᥱrsoᥒᥲs qᥙᥱ ρᥱᥒsᥱ́ ᥒᥙᥒᥴᥲ mᥱ dᥱᥴᥱρᥴιoᥒᥲrίᥲᥒ. soᥒrᥱί ᥴᥙᥲᥒdo ᥒo ρodίᥲ. hιᥴᥱ ᥲmιgos ᥱtᥱrᥒos. ᥣᥣorᥱ́ oყᥱᥒdo mᥙ́sιᥴᥲ ყ vιᥱᥒdo fotos. ᥣᥣᥲmᥱ́ soᥣo ρᥲrᥲ ᥱsᥴᥙᥴhᥲr ᥙᥒᥲ voz. ρᥱᥒsᥱ́ qᥙᥱ morίᥲ dᥱ trιstᥱzᥲ. tᥙvᥱ mιᥱdo dᥱ ρᥱrdᥱr ᥲ ᥲᥣgᥙιᥱᥒ ᥱsρᥱᥴιᥲᥣ. ¡ρᥱro sobrᥱvιvί! ¡ყ todᥲvίᥲ sιgo vιvo! ᥲρrᥱᥒdί qᥙᥱ ᥲ vᥱᥴᥱs ᥱᥣ qᥙᥱ ᥲrrιᥱsgᥲ ᥒo ριᥱrdᥱ ᥒᥲdᥲ, ყ qᥙᥱ ρᥱrdιᥱᥒdo tᥲmbιᥱ́ᥒ sᥱ gᥲᥒᥲ.

𝗱𝗮𝗱𝗱𝘆. 𝘅𝘅𝘅𝘅𝘃𝗶𝗶𝗶. 𝗺𝗮𝗿𝗿𝗶𝗲𝗱.

PUEDEN TRAER UNA FAMILIA VECINA (no rival) SI GUSTAN.

fcs apartados: thomas doherty, shawn mendes, timothee chamalet, sadie sink, amybeth mcnulty, madelaine pestch, annie leblanc & elle fanning.
  • tráiganme familia. | fc: chris e & sebastian s. (dos fcs).
  • JoinedJanuary 27, 2020


Last Message
SoyRomeoBarbieri SoyRomeoBarbieri Jun 03, 2020 01:38PM
nomames.
View all Conversations

Story by 𝐅𝐀𝐓𝐇𝐄𝐑.
𝗢𝗛𝗔𝗡𝗔. by SoyRomeoBarbieri
𝗢𝗛𝗔𝗡𝗔.
¿se borrara?
ranking #13 in fakestories See all rankings