⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ㅤ◌ ⠀࣪ㅤㅤ. 
⠀᩠
⠀⠀⠀( 𔓕 ) « i'm grateful you're mɥ father 𝗺𝗼𝗿𝗲 𝘁𝗵𝗮𝗻 𝗮𝗻𝘆𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 »
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ׅ ⠀⠀⏜⌢⠀ ๋ ㅤ.   ㅤ 。
  • JoinedMay 20, 2022