𝐀𝐋𝐈𝐒𝐎𝐍 𝐒𝐓𝐄𝐖𝐀𝐑𝐃 ﹆•: ιf ყoᥙ ᥒᥱᥱd ᥲ hᥱro jᥙst ᥣook ιᥒ thᥱ mιrror •₊˚─ ☆ ꒰ ɪʟᴠᴇʀᴍᴏɴʏ ꒱
𝗰 + 𝗱 + 𝗰 > ❝ ᥲftᥱr thᥱ storm ιs ᥕhᥱᥒ thᥱ fᥣoᥕᥱrs bᥣoom ❞ㅤ● ㅤ❬ ೃ • ° thunderbird.
  • JoinedAugust 11, 2021