(Kadını hor gören ve yanlış yargılarla itham eden görüşlerin sahiplerinide be lirtiyorumki, sadece bazı Doğuluların ka dını aşağıladığı zannedilmesin. Nice Batılı ve Batılılaşmış yazar ve bilgin de cinsiyet ayrımcılığını çirkin şekilde vur gulamıştır. İbret olsun diye örnekler ge niş tutulmuştur. Aslında Doğululardan ziyâde, Batılıların temel kültürleri ve din anlayışları kadın düşmanlığına ve istis marına uygundur ve Batılıların kahir ekseriyeti, bayanları ya hor görür, ya da değer verir gözükerek istismar eder.)
  • ⚜️⚜️⚜️
  • JoinedAugust 2, 20191 Reading List