Rainbow-X-Dragon

Đừng hỏi lý do tại sao. Chính thức từ giờ tôi sẽ chấm dứt mọi hoạt động của tài khoản này và xóa hết mọi fanfic và cả bản thảo
     	
     	Kể từ giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trên wattpad một lần nào nữa
     	
     	Hài lòng chưa?

Rainbow-X-Dragon

@ Rainbow-X-Dragon nếu bạn muốn mình sẽ giửi riêng cho bạn fic yechaer để bạn tiếp tục dịch nó thanh mình
Reply

mw_inc

@ Rainbow-X-Dragon đừng mà
Reply

Rainbow-X-Dragon

Đừng hỏi lý do tại sao. Chính thức từ giờ tôi sẽ chấm dứt mọi hoạt động của tài khoản này và xóa hết mọi fanfic và cả bản thảo
     
     Kể từ giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trên wattpad một lần nào nữa
     
     Hài lòng chưa?

Rainbow-X-Dragon

@ Rainbow-X-Dragon nếu bạn muốn mình sẽ giửi riêng cho bạn fic yechaer để bạn tiếp tục dịch nó thanh mình
Reply

mw_inc

@ Rainbow-X-Dragon đừng mà
Reply