𝕴𝖋 𝖞𝖔𝖚 𝖑𝖎𝖛𝖊 𝖙𝖔 𝖇𝖊 𝖆 𝖍𝖚𝖓𝖉𝖗𝖊𝖉 𝖞𝖊𝖆𝖗𝖘 𝖔𝖑𝖉, 𝕴 𝖜𝖆𝖓𝖙 𝖙𝖔 𝖇𝖊 𝖆 𝖍𝖚𝖓𝖉𝖗𝖊𝖉 𝖒𝖎𝖓𝖚𝖘 𝖔𝖓𝖊 𝖉𝖆𝖞 𝖘𝖔 𝕴 𝖉𝖔𝖓'𝖙 𝖑𝖎𝖛𝖊 𝖜𝖎𝖙𝖍𝖔𝖚𝖙 𝖞𝖔𝖚
|𝖂𝖎𝖓𝖓𝖎𝖊 𝖙𝖍𝖊 𝕻𝖔𝖔𝖍

ꜱᴘᴇɴᴛ 2002-2009 ꜱʜᴏʀᴛ ꜱᴇʟʟɪɴɢ ᴊɪɢꜱᴀᴡ ᴘᴜᴢᴢʟᴇꜱ ɪɴ ʟᴏꜱ ᴀɴɢᴇʟᴇꜱ, ᴄᴀ. ᴜɴɪQᴜᴇʟʏ-ᴇQᴜɪᴘᴘᴇᴅ ꜰᴏʀ ᴅᴇᴠᴇʟᴏᴘɪɴɢ ꜱᴀᴜꜱᴀɢᴇ ɪɴ ᴏᴄᴇᴀɴ ᴄɪᴛʏ, ɴᴊ. ʟᴇᴀᴅ ᴀ ᴛᴇᴀᴍ ꜱʜᴏʀᴛ ꜱᴇʟʟɪɴɢ ᴄᴏᴜɴᴛʀʏ ᴍᴜꜱɪᴄ ɪɴ ꜰᴏʀᴛ ᴡᴀʟᴛᴏɴ ʙᴇᴀᴄʜ, ꜰʟ.

Jk. I did none of those things😂😂😂

ℚ𝕦𝕖𝕖𝕟 𝕚𝕤 𝕥𝕙𝕖 𝕟𝕒𝕞𝕖. 𝕊𝕚𝕞𝕡𝕝𝕪 𝕡𝕦𝕥, 𝕀'𝕞 𝕒 𝕨𝕖𝕚𝕣𝕕 𝕔𝕣𝕖𝕒𝕥𝕦𝕣𝕖 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕒 𝕜𝕟𝕒𝕔𝕜 𝕗𝕠𝕣 𝕢𝕦𝕠𝕥𝕖 𝕥𝕒𝕝𝕜𝕚𝕟𝕘 𝕒𝕟𝕕 𝕞𝕒𝕜𝕚𝕟𝕘 𝕣𝕖𝕗𝕖𝕣𝕖𝕟𝕔𝕖𝕤 𝕥𝕠 𝕞𝕠𝕧𝕚𝕖𝕤 𝕒𝕟𝕕 𝕓𝕠𝕠𝕜𝕤.

нє ѕαуѕ, "вє ѕтιℓℓ αη∂ кησω тнαт ι αм gσ∂."
~ρѕαℓм 46:10α

(っ◔◡◔)っ ♥ Sometimes, you read a book and it fills you with this weird evangelical zeal, and you become convinced that the shattered world will never be put back together unless and until all living humans read the book.
John Green ♥

𝒞𝒽𝓇𝒾𝓈𝓉𝒾𝒶𝓃✝️. 𝒫𝒾𝓈𝒸𝑒𝓈♓

Writer and lover of all things Christian Fantasy.

i hคtē ๓໐งiēŞ ๖ē¢คนŞē thēฯ Şi๓plฯ ໓໐ ຖ໐t hคงē ēຖ໐นງh ti๓ē t໐ fēēl thē ē๓໐ti໐ຖŞ คຖ໓ i hคtē Şh໐ຟŞ ๖ē¢คนŞē thē i໓ēค ໐f ຟคitiຖງ f໐r คຖ໐thēr ēpiŞ໐໓ē คftēr thē ๓໐๓ēຖt iŞ ค tนrຖ໐ff.

FӨЯΣVΣЯ Λ MYƬΉӨᄂӨGY ᄂӨVΣЯ (ΣƧPΣᄃIΛᄂᄂY GЯΣΣK)😍😍

I love to make friends and learn about the cultures of people because... Well, why not? 😉 Don't be shy to PM❤️❤️

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
𝖂𝖍𝖔 𝖎𝖘 𝖍𝖊 𝖙𝖍𝖆𝖙 𝖘𝖆𝖎𝖙𝖍, 𝖆𝖓𝖉 𝖎𝖙 𝖈𝖔𝖒𝖊𝖙𝖍 𝖙𝖔 𝖕𝖆𝖘𝖘, 𝖜𝖍𝖊𝖓 𝖙𝖍𝖊 𝕷𝖔𝖗𝖉 𝖈𝖔𝖒𝖒𝖆𝖓𝖉𝖊𝖙𝖍 𝖎𝖙 𝖓𝖔𝖙?
¶𝕷𝖆𝖒𝖊𝖓𝖙𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓𝖘 3:37
  • Qeciverse... just kidding. Abuja, Nigeria
  • JoinedDecember 22, 2017Last Message
QueenofQeciverse QueenofQeciverse Apr 10, 2021 11:42AM
Check out this book. The plot looks amazing! I doubt you'll regret clicking the link. https://www.wattpad.com/story/236495837
View all Conversations

5 Reading Lists