『 ᴀɴ ᴇxᴏ-ʟ ᴡʜᴏ's sʜᴏʀᴛᴇʀ ᴛʜᴀɴ ᴍɪɴsᴇᴏᴋ ᴀɴᴅ ᴋʏᴜɴɢsᴏᴏ💫 』


⭒ EXO ↬ Kai • Xing

⭒ NCT ↬ Jaehyun • Nana • Ten • Yuta

⭒ Day6 ↬ Brian


【 ✊🏿Black Lives Matter!!!✊🏿】


★彡 𝘓𝘦𝘵'𝘴 𝘣𝘦 𝘔𝘶𝘵𝘶𝘢𝘭𝘴! 彡★

📍https://instagram.com/porkxbaeconyum

📍https://twitter.com/PorkxBaeconYum


🌸 𝘐 𝘸𝘳𝘪𝘵𝘦 𝘴𝘰𝘮𝘦 𝘤𝘳𝘪𝘯𝘨𝘦𝘺 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘭𝘰𝘯𝘨 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘮𝘺 𝘣𝘦𝘴𝘵𝘧𝘳𝘪𝘦𝘯𝘥𝘴! ↓↓↓
Wattpad.com//CHOGIMOLALA
  • ♊ She/Her
  • JoinedMarch 21, 2020
6 Reading Lists