Ploy_jkv

'ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าติดนิยายแล้ว' March 2019

Ploy_jkv

'ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าติดนิยายแล้ว' March 2019

Ploy_jkv

'บางครั้งถ้ารู้เหนื่อยหรือท้อแท้ ได้โปรดคิดถึงพวกเรา ในสถานะที่พวกเราคืออาร์มี่ของพวกคุณ ทั้ง 7 คน' October 2018

Ploy_jkv

'ถึงแม้อาจจะไม่เคยเห็นด้วยตาเปล่า แต่ฉันสามารถสัมผัสได้ถึงความรักที่พวกคุณมีต่ออาร์มี่อย่างพวกเรา...ได้ด้วยหัวใจ' October 2018

Ploy_jkv

'ฉันเขียนมันขึ้นมาเพราะรัก ไม่ใช่ทำให้ตัวเองดูดีขึ้น' October 2 2017 ,Monday