......

Į ŠHØÛŁD'VĘ KÑØWŃ...


TØ ŃĘVĒR TRŪŚT ŸÔŪ...


Ī WΊH


Í ŃÊVËR MËT ŸŌÙ....


ŸĘT ÉVĒŃ ŃÓW....Į ŚTÏŁŁ FÈÉŁ ÑÛMB...THÊ WØRŁD ĪŠ Â ÇRÛÈŁ, ČRÛËŁ PŁÄÇĒ ÅÑD Ī DØŃ'T WÃŃÑĀ ŠÈÉ ÎT ÄÑŸMØRĖ..


JÛŚT GØ ÂWÅŸ...ÂŁŁ ÔF ŸØÛ...ŁĒÂVĘ MĘ ÅŁØÑĖ....


....

please...
  • JoinedJune 13, 2016Last Message
PixelatedToxicWaste PixelatedToxicWaste Mar 28, 2019 05:04AM
Shit fam...I haven’t been on this website in like..two years. It’s so crazy. Looking back I’m seeing how much i’ve changed. I’m probably gonna delete or restart a lot of my books. Damn it’s been so l...
View all Conversations

Stories by Ęÿęłęšš Jęñ
Creepypasta zodiacs  by PixelatedToxicWaste
Creepypasta zodiacs
All in the title.
ranking #2 in eyelessjen See all rankings
Ask Jeff the Killer~ by PixelatedToxicWaste
Ask Jeff the Killer~
Ask Jeff the Killer anything you want~ no limits~ Go to sleep~ what could possibly go wrong?~
ranking #4 in eyelessjen See all rankings
All I see is red Tord x Reader by PixelatedToxicWaste
All I see is red Tord x Reader
I mainly made this for my friend; Toxic; but you guys can enjoy it to!
ranking #353 in tordxreader See all rankings
2 Reading Lists