Ta là lãng khách phiêu bạt giang hồ. Có đôi khi muốn tìm nơi dừng chân.
  • JoinedFebruary 5, 2019


Stories by Phong Tao Vô Hạn
Vũ mị tiếu (Np)  by PhongTaoVoHan
Vũ mị tiếu (Np)
Hào môn đầy bẫy rập, làm sao chứa nổi thân? Ly rượu đỏ làm ai say nồng? Một nụ cười mị hoặc, một vạt áo quy...
Tổng Hợp Đoản Ngược (SE)  by PhongTaoVoHan
Tổng Hợp Đoản Ngược (SE)
Truyện ngược nam. Yêu ngược nam hãy bơi vào đây.
ranking #42 in nam See all rankings
Hàn gắn tình cảm - Công lược truyện ngược  by PhongTaoVoHan
Hàn gắn tình cảm - Công lược truyệ...
Vũ Cửu có một nhiệm vụ rất quan trọng, rất đau đầu. Vốn là kẻ xa hoa quyền quý, thân phận bí hiểm lại bị tró...
ranking #165 in namcường See all rankings
1 Reading List