Pawlinahahaha

Marami akong babaguhin sa T-Application at tatapusin na sya agad, para i-popost ko na lang lahat ng chapters isang bagsakan. Kahit walang magbasa it's fine, gusto ko lang may matapos na storya na gawa ko kahit paano :)

Pawlinahahaha

Marami akong babaguhin sa T-Application at tatapusin na sya agad, para i-popost ko na lang lahat ng chapters isang bagsakan. Kahit walang magbasa it's fine, gusto ko lang may matapos na storya na gawa ko kahit paano :)