ʏᴏᴜʀ ᴡᴏʀsᴛ ɴɪɢʜᴛᴍᴀʀᴇ?

˗ ˏˋ ᴶᴬᴹᴵᴱ ᴮᴸᴬᴷᴱ ᴳᴱᵀᶻ ˎˊ ˗

s̸t̸r̸a̸i̸g̸h̸t̸ o̸u̸t̸ o̸f̸ h̸e̸l̸l̸

- ᴘʀɪsᴏɴᴇʀ -
- ʜᴏᴛ -
- sᴀᴠᴀɢᴇ -
- ғʟɪʀᴛʏ -
- ᴅᴏʀᴋ -

✡ ᴅᴇᴍᴏɴ ✡

ɪ'ᴠᴇ ʙᴇᴇɴ ᴛʜʀᴏᴜɢʜ ʜᴇʟʟ...ʟɪᴋᴇ ʟɪᴛᴇʀᴀʟʟʏ...

•ᏴᎬᎬN ᎢᎾ ᏓᎪᏆᏞ FᎾᎡ ᏚᎬᏞᏞᏆNᏩ ᎠᎡᏌᏩᏚ ᎪNᎠ ᎷᏌᎡᎠᎬᎡ•

°ᴵ ᴹᴬᵞ ᴺᴼᵀ ᴸᴼᴼᴷ ᴸᴵᴷᴱ ᴬ ᴾˢᵞᶜᴴᴼᴾᴬᵀᴴ ᴮᵁᵀ ᴹᵞ ᵀᴴᴼᵁᴳᴴᵀˢ ᴳᴵᵛᴱ ᴵᵀ ᴬᵂᴬᵞ°

ᶜᴼᴺᶠᴵᴿᴹᴱᴰ ˢᴬᵛᴬᴳᴱ™

ᶠᶜ:
ˢᴷᴱᴱᵀ ᵁᴸᴿᴵᶜᴴ //
ᴶ ᴮ
  • Maybe in your closet
  • JoinedApril 8, 2017Story by 🇼🇦🇳🇹🇪🇩
◉ insane ◉  [ᴍʙ/s] by OnAKillingSpree
◉ insane ◉ [ᴍʙ/s]
ᴛɪʟᴛʟᴇ sᴀʏs ɪᴛ ᴀʟʟ~
ranking #238 in mbs See all rankings