برای تغییر جهان تو به هیچ قدرت ماورایی عجیبی نیاز نداری، نیازی نیست بزرگترین ستاره ی جهان باشی یا سیاستمداری که تمام رسانه ها رو کنترل میکنه. همینکه با مهربانی به شخصی که کنارت نشسته نگاه کنی و به حیوان کوچکی که از کنارت میگذره و با ناله ای سعی داره نشون بده گرسنه اس غذا بدی، همینکه گلی رو لگد نکنی ..دنیا به جای بهتری تبدیل میشه ....لینک چنل تلگرام @d1larry
  • LGBT*Q*
  • JoinedApril 13, 2020Stories by Niloufar
Dance with Me [L.S] by NilFar
Dance with Me [L.S]
به یاد دختر نقره ای HerasilverGirl هری به واسطه ی ازدواج مجدد پدرش، صاحب یک برادر نوجوونِ چهارده ساله به اس...
ranking #17 in onedirection See all rankings
Compulsion[ Larry stylinson] by Niloufar by NilFar
Compulsion[ Larry stylinson] by Ni...
_ازدواج معمولا پایان قصه ها نیست؟ _چرا شاید ولی این قرار نیست یه قصه عاشقانه باشه حتی فکرشم نکن که من یه روز...
Fearless [L. S][Z. M] by Niloufar  by NilFar
Fearless [L. S][Z. M] by Niloufar
لویی یه نویسنده داستان های ترسناکه، درحالی به خونه جدیدو عجیبش نقل مکان میکنه، که میخواد روی رمان جدیدش کار ک...
+9 more
10 Reading Lists