꧁ ❝ 𝘏𝘰𝘸 𝘧𝘪𝘯𝘦 𝘺𝘰𝘶 𝘭𝘰𝘰𝘬 𝘸𝘩𝘦𝘯 𝘥𝘳𝘦𝘴𝘴𝘦𝘥 𝘪𝘯 𝘳𝘢𝘨𝘦. 𝘠𝘰𝘶𝘳 𝘦𝘯𝘦𝘮𝘪𝘦𝘴 𝘢𝘳𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘢𝘵𝘦 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘪𝘴 𝘯𝘰𝘵 𝘱𝘦𝘳𝘮𝘢𝘯𝘦𝘯𝘵. 𝘠𝘰𝘶'𝘳𝘦 𝘭𝘶𝘤𝘬𝘺, 𝘵𝘰𝘰. 𝘙𝘦𝘥 𝘦𝘺𝘦𝘴 𝘴𝘶𝘪𝘵 𝘴𝘰 𝘧𝘦𝘸. ❞꧂


𖥸 ๔ครՇคг๔ɭץ ๓ค๔, ฬђคՇ เร เՇ ฬเՇђ Շђเร ๓คภ ՇђคՇ รՇคภ๔ร ๒єŦ๏гє ץ๏ย? ץ๏ย รՇเɭɭ Շђเภк ՇђคՇ ร๏๓єՇђเภﻮ ค๒๏ยՇ ђเ๓ ฬครภ'Շ гเﻮђՇ. ฬคร เՇ Շђє ŦคςՇ ђเร єץєร รฬเՇςђє๔ ς๏ɭ๏гร? ๏г Շђє ŦคςՇ ՇђคՇ ђє ς๏๓קɭєՇєɭץ שคภเรђє๔ Ŧг๏๓ єאเรՇєภςє ๒єŦ๏гє ץ๏ยг שєгץ єץєร? ђ๏ฬ קєςยɭเคг. 𖥸𝕾𝕳𝕬𝕻𝕰𝕾𝕳𝕴𝕱𝕿𝕰𝕽༼ 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐢𝐧𝐠: ₘₐd ₕₐₜₜₑᵣ
𝐁𝐲- ₘₑₗₐₙᵢₑ ₘₐᵣₜᵢₙₑz ༽

↹ ⇤ ► ⇥ ↺
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▭


▬▬▬▬▬๑ 🌟 ๑▬▬▬▬▬●

ȶɦɛ օռɛ ǟռɖ օռʟʏ ƈɦɛֆɦɨʀɛ ƈǟȶ. 'քʊʀʀʄɛʀɛɖ' ȶօ ɮɛ ƈǟʟʟɛɖ ƈɦɛֆɦ ʄօʀ ֆɦօʀȶ. ȶɦɨֆ ʍǟɢɨƈ, ֆɦǟքɛֆɦɨʄȶɨռɢ ƈǟȶ ɨֆ ɢօɨռɢ ȶօ ɛɨȶɦɛʀ ɮɛ ʏօʊʀ ɮɛֆȶ ʄʀɨɛռɖ օʀ ǟ ֆռǟƈӄ. ɖɨֆɢʊɨֆɛɖ ǟֆ ǟ ɦǟռɖֆօʍɛ ʍǟռ ȶɦɛʀɛֆ ռօȶɦɨռɢ ȶɦǟȶ ƈǟռ ɦɨɖɛ ȶɦǟȶ ʍǟɖɖɛռɨռɢ ɢʀɨռ. ռօ ʍǟȶȶɛʀ ɦօա ɦǟʀɖ ɦɛ ȶʀɨɛֆ. ʏօʊʀ քɨʟʟֆ աօռ'ȶ ֆǟʋɛ ʏօʊ. ɦɨֆ ʍǟɖռɛֆֆ ɨֆ ƈօռȶǟɢɨօʊֆ.

●▬▬▬▬▬๑ 🌙 ๑▬▬▬▬▬

🌙 ❝ ˙ʇnɔʇɹoɥs ǝɥʇ ɹǝɟɹǝd I ˙ʎɐɯ ʇı sɐ ǝᙠ ¿ɹǝʇǝɯıllıW ǝuo ɹO ¿sǝlıɯ uoıllıɯ ǝuO ¿pooʇsɹǝpunsıɯ ǝɥʇ ɟo puɐl sıɥʇ uı oɓ noʎ llıʍ ɹɐɟ ʍoH ❞ 🌙


ᎷᏗᎴ 🌙

ᏇᎥᏝᏝ ᏋᏗᏖ ᎩᎧᏬ 🌟

ᏇᎥᏝᏝ ᏰᏋ ᎩᎧᏬᏒ ᏰᏋᏕᏖ ᎦᏒᎥᏋᏁᎴ 🌙

ፈᏗᏁ ᏖᏋᏝᏋᎮᎧᏒᏖ 🌟

ፈᏗᏁ ᏝᎧᎧᏦ ᏠᏬᏕᏖ ᏝᎥᏦᏋ ᎩᎧᏬ 🌙


| The Real Chesh |
| FC- Ben Barnes / iwan rheon |
| Interacts with anyone |
| I DON'T HAVE EXTRA ACCS |
| The Real Chesh |
| FC- Ben Barnes / iwan rheon |
| Interacts with anyone |
| I DON'T HAVE EXTRA ACCS |
  • ʍʏ ʀɛǟʟɨȶʏ ɨֆ ɖɨʄʄɛʀɛռȶ ȶɦǟռ ʏօʊʀֆ~
  • JoinedJanuary 4, 2020


Last Message
NCTALLHERE NCTALLHERE Nov 19, 2020 08:29PM
Cb? For assassin Cheshire I'll send them this time-//
View all Conversations

Story by ᄃΉΣƧΉIЯΣ ᄃΛƬ
ᎶᎧᏝᎴᏋᏁ ᏗᎶᏋ ᎧᎦ ᎷᏗᎴᏁᏋᏕᏕ {ᎷᏰ/Ꮥ} by NCTALLHERE
ᎶᎧᏝᎴᏋᏁ ᏗᎶᏋ ᎧᎦ ᎷᏗᎴᏁᏋᏕᏕ {ᎷᏰ/Ꮥ}
"ɦօա ֆքɛƈȶǟƈʊʟǟʀ! ɨȶ'ֆ ɢօօɖ ȶօ ɮɛ ɮǟƈӄ ǟռɖ ǟֆ ʍǟɖ ǟֆ ɛʋɛʀ~!"
ranking #1 in messageboardstatus See all rankings
1 Reading List