PatricioQuiereBardo

 ❅•°•❈•°•❅ ❅•°•❈•°•❅ ❅•°•❈•°•❅ ❅•°•❈•°•❅ ❅•°•❈ ❈•°•❅ ❅•°•❈•°
     
     ❤❤ ℋ ღ A  ❤❤    SƬƐD Ĥᗩ SĪD❤:
     
     ✷  ✷    ·  ˚ * .   *  * ⋆  . ·  ⋆   ˚ ˚  ✦  ⋆ ·  *   ⋆ ✧  ·  ✧ ✵  · ✵  ·  ˚ * .   *  * ⋆  . ·  ⋆   ˚ ˚  ✦  ⋆ ·  *   ⋆ ✧  ·  ✧ ✵  · ✵
            ╭══• ೋ•✧๑♡๑✧•ೋ •══╮ 
             Ʊ   レモ尺ノ下ノㄈ凡刀@ 
            ╰══• ೋ•✧๑♡๑✧•ೋ •══
     ✷    ·  ˚ * .   *  * ⋆  . ·  ⋆   ˚ ˚  ✦  ⋆ ·  *  ✷    ·  ˚ * .   *  * ⋆  . ·  ⋆   ˚ ˚  ✦  ⋆ ·  *   ⋆ ✧  ·  ✧ ✵  · ✵ ⋆ ✧  ·  ✧ ✵  · ✵
     
     (♥‿♥) ΔHΘΓΔ ΣΓΣЅ LΣGΔL ΔΜIG@, ΣΓΣЅ ƤΔΓƬΣ DΣ LΔ CΓΣШ ƁΔΓDΘЅ ΘFFICIΔLΜΣ∏ƬΣ
     
     (◣_◢) ΣΓΣЅ LIƁΓΣ DΣ HΔCΣΓ LΘ ႳƱΣ ႳƱIΣΓΔЅ Σ∏ LΔ CΓΣШ, ΣЅ Ʊ∏ GƱЅƬΘ ƬΣ∏ΣΓƬΣ ΔႳƱI HΣΓΜΘЅΔ ƤΣΓЅΘ∏IƬΔ
     
     ¯\_(ツ)_/¯ TOÐOS TΣ ЯΣCIBIMOS BIΣN ❤❤❤
     
     
      ❅•°•❈•°•❅ ❅•°•❈•°•❅ ❅•°•❈•°•❅ ❅•°•❈•°•❅ ❅•°•❈
     
     _/﹋\_ 
     (҂`_´)            
     <,︻╦╤─ ҉ - -       。 ☆ 。 ☆。 ☆ ★。 \ | /。 ★   。。。 ★。 / | \。 ★ 。 ☆。  。 ☆。
      _/﹋\_
     
     。 ☆ 。 ☆。 ☆ ★。 \ | /。 ★   。。。 ★。 / | \。 ★ 。 ☆。  。 ☆。
     。 ☆ 。 ☆。 ☆ ★。 \ | /。 ★   。。。 ★。 / | \。 ★ 。 ☆。  。 ☆。 。 ☆ 。 ☆。 ☆ ★。 \ | /。 ★   。。。 ★。 / | \。 ★ 。 ☆。  。 ☆。 。 ☆ 。 ☆。 ☆ ★。 \ | /。 ★   。。。 ★。 / | \。 ★ 。 ☆。  。 ☆。
     
     
         ☆☆☆ 《《《 CO-CЯΣAÐOЯΣS 》》》 ☆☆☆
       
     
     ♡●♡ @CalamardoQuiereBardo ♡●♡
     ♡●♡ @PatricioQuiereBardo ♡●♡
     ♡●♡ @ElNiggaQuiereBardo ♡●♡
     
     ♥ ❥ SI TIΣNΣS ALGUNA ÐUÐA O INQUIΣTUÐ PUΣÐΣS PЯΣGUNTAЯNOS A NOSOTЯOS PΣЯO ΣN ΣSPΣCIAL A NUΣSTЯA QUΣЯIÐA Y HΣЯMOSA JΣFA:
     
     
     。☆✼★✼☆° ❤ @BobQuiereBardo ❤ 。☆✼★★✼☆。
     
     
     ´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶ ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶´ ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
     
     
     
           ☆☆☆ ❤❤❤ ¡ÐIVIΣЯTΣTΣ! ❤❤❤ ☆☆☆
     
     
      ❅•°•❈•°•❅ ❅•°•❈•°•❅ ❅•°•❈•°•❅ ❅•°•❈•°•❅ ❅•°•❈ ❈•°•❅ ❅•°•❈•°•❅ ❅•

MephilesQuiereBardo

@PatricioQuiereBardo 
      
      Wuuuuuuu B)
      
      
      Y gracias jajajaja
Reply

DanielElOgro

➶➶ ¡ᴇʏ ᴛᴜ! sɪ ᴛᴜ, ᴇʟ ʙᴀʀᴅᴇʀᴏ ᴅᴇ ᴇsᴛᴀ ᴄᴜᴇɴᴛᴀ. 
     
     α si∂o 
               ╔─━━━░★░━━━─╗
      ↬↬↬↬↬  レモℜエヲエムタのロ   ↫↫↫↫↫
                      · · • • • ⭐ • • • · ·
     
     ⚘ ᴇsᴘᴇʀᴏ sᴜ ᴇsᴛᴀᴅɪᴀ ᴇɴ ʟᴀ ᴄʀᴇᴡ sᴇᴀ ᴅᴇ ʟᴏ ᴍᴇᴊᴏʀ.
     ¡ᴇsᴘᴇʀᴇᴍᴏs ǫᴜᴇ ᴘʀᴏɴᴛᴏ ᴇɴᴄᴜᴇɴᴛʀᴇ ᴜɴ ʙᴜᴇɴ ᴀʀᴅɪᴅᴏ ᴘᴀʀᴀ ᴍᴏʟᴇsᴛᴀʀ, ʏ sᴀᴄᴀʀ sᴜ ᴘᴠᴛᴏ ᴀʙᴜʀʀɪᴍɪᴇɴᴛᴏ!
     
     ɴᴏ sᴇᴀs ᴀɴᴛɪsᴏᴄɪᴀʟ ʏ ᴛᴇ ǫᴜᴇᴅᴇs ᴇɴ ᴇʟ ʀɪɴᴄᴏɴ ᴇᴍᴏ. sᴀʟ ᴀ ʟᴜᴢ ʏ ᴀsᴏᴄɪᴀʀsᴇ ᴄᴏɴ ʟᴏs ᴅᴇᴍᴀs. ɴᴏ sᴇᴀs ᴄᴏᴍᴏ ᴇʟ ɴɪɢɢᴀ, ɴᴏ ǫᴜᴇʀᴇᴍᴏs ᴏᴛʀᴏs ¿ᴏ ɴᴏ? @ElNiggaQuiereBardo 
     
      ❝ รเ тเεɳεร αℓɠµɳα ∂µ∂α, ¡ɳσ ∂µ∂εร εɳ ૮σɳรµℓтα૨ℓαร ૮σɳɱเɠσ ყ ℓσร ૮σ-૮૨εα∂σ૨εร.
     
     ☘➽ @PatricioQuiereBardo
     ☘➽ @ElNiggaQuiereBardo
     
     σ, ૮σɳ ɳµεรт૨α ɦε૨ɱσรα ʝεƒε૮เтα. ❞
     
     ☘➽ @BobQuiereBardo
     
     
     ➷ łαмєηтσ мυcнσ łα мαłα ѵєяıƒıcαcıση cση łєтяıтαs тυмвłя. cσмσ ρσвяєs, ησ αy ρяєsυρυєsтσ ραяα мαs łєтяıтαs. ➹
     
     
     ∂εʝα ℒℴνℯ ყ รε ѵα.