Ⱥʂ ìƒ ìէ'ʂ վօմɾ Ӏąʂէ, చհìʂէӀҽ Ӏìҟҽ ą ʍìʂʂąӀ Ӏìҟҽ φӀąվìղց աìէհ ƒìɾҽ. Ϛէąվìղց ƒօɾҽѵҽɾ վօմղց Ӏìҟҽ վҽӀӀìղց βօօʍҍąվąհ. Ϛէąվ ҍմէ Ϛҽҽ վօմ Ӏąէҽɾ. βմէ འҽąӀӀվ հìէ էհҽʍ աìէհ էհąէ Ꭰժմ ժմ ժժմ ժմ. į'ʍ ղօա ցօìղց ϚօӀօ.
βվ: 乃ᄂ𝒶ᴄ𝔨bɭⁱηҟ𝕤 𝓘ɴ ץ𝑜𝕦𝓇 卂𝓻Σᵃ
  • 괴물
  • JoinedApril 8, 2017


Last Message
Lost_Planet_Of_Blink Lost_Planet_Of_Blink Jan 26, 2019 12:59AM
Jennie and Kai broke up, SM confirmed it!! They broke up because they wanted to focus and do better for their career, fans, members, and other idols. Yeah that is it!
View all Conversations

Stories by 乃ᄂ𝒶ᴄ𝔨bɭⁱηҟ𝕤 𝓘ɴ ץ𝑜𝕦𝓇 卂𝓻Σᵃ
My Idol Only (Jennie X Jungkook) by Lost_Planet_Of_Blink
My Idol Only (Jennie X Jungkook)
Bts Jungkook who is a cute but sexy falls in love Blackpink Jennie, trying to get closer to her to show his f...
ranking #4 in hates See all rankings
Enemies (Jennie X Jungkook) by Lost_Planet_Of_Blink
Enemies (Jennie X Jungkook)
Two groups going against each other. Blackpink and Bts were told by their Boss to kill that one member that w...
ranking #6 in sweat See all rankings
His Possession (Jennie X Jungkook) by Lost_Planet_Of_Blink
His Possession (Jennie X Jungkook)
He first set his eyes on her, he knew he liked her. When he sees men looking her, he gets mad. He wouldn't le...
ranking #62 in jennie See all rankings
1 Reading List