"𝐋ᴏᴠᴇ 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐢𝐟𝐞 𝐲𝗼𝐮 𝐥𝐢𝐯𝐞

....𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐢𝐟𝐞 𝐲𝗼𝐮 𝐥𝗼𝐯𝐞"
.
.
.
.

Hᴇʟʟᴏ ᴛʜᴇʀᴇ🙋🙋

╔╦═╦╗╔═╗╔╗─╔═╗╔═╗╔═╦═╗╔═╗ ╔══╗╔═╗ ╔═╦═╗╔═╦╗ ╔╦═╦╗╔═╗╔═╗╔╗─╔══╗
║║║║║║╦╝║║─║╔╝║║║║║║║║║╦╝ ╚╗╔╝║║║ ║║║║║╚╗║║ ║║║║║║║║║╬║║║─╚╗╗║
║║║║║║╩╗║╚╗║╚╗║║║║║║║║║╩╗ ─║║─║║║ ║║║║║╔╩╗║ ║║║║║║║║║╗╣║╚╗╔╩╝║
╚═╩═╝╚═╝╚═╝╚═╝╚═╝╚╩═╩╝╚═╝ ─╚╝─╚═╝ ╚╩═╩╝╚══╝ ╚═╩═╝╚═╝╚╩╝╚═╝╚══╝
───────────────────────── ─────── ───────── ──────────────────


𝐼 𝑎𝑚 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑎 𝑛𝑜𝑏𝑜𝑑𝑦 𝑤ℎ𝑜 𝑙𝑜𝑣𝑒𝑠: 👇
.
.
.
.𝕐𝕚𝕫𝕙𝕒𝕟 𝕥𝕠 𝕥𝕙𝕖 𝕔𝕠𝕣𝕖!!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

"⃨T⃨h⃨e⃨ ⃨m⃨o⃨r⃨e⃨ ⃨y⃨o⃨u⃨ ⃨l⃨i⃨k⃨e⃨ ⃨y⃨o⃨u⃨r⃨s⃨e⃨l⃨f⃨,⃨
⃨T⃨h⃨e⃨ ⃨l⃨e⃨s⃨s⃨ ⃨y⃨o⃨u⃨ ⃨a⃨r⃨e⃨ ⃨l⃨i⃨k⃨e⃨ ⃨a⃨n⃨y⃨o⃨n⃨e⃨ ⃨e⃨l⃨s⃨e⃨,⃨ ⃨
⃨W⃨h⃨i⃨c⃨h⃨ ⃨m⃨a⃨k⃨e⃨s⃨ ⃨y⃨o⃨u⃨ ⃨u⃨n⃨i⃨q⃨u⃨e⃨.⃨ ⃨"⃨
.
.
.
.

Aɴʏᴡᴀʏs,Lᴇᴍᴍᴇ ᴛᴇʟʟ ʏᴏᴜ ᴀʙᴏᴜᴛ ᴍʏsᴇʟғ...

👇
.
.
.

𝑺𝒉𝒆/𝒉𝒆𝒓♥
.
𝑎 06' 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑟
.
♥♥••••••> 🄻🄸🄱🅁🄰 <••••••♥♥
.

♥𝘉𝘓𝘈𝘊𝘒 𝘓𝘖𝘝𝘌𝘙♥
.
𝒀𝒊𝒛𝒉𝒂𝒏 𝑭𝒂𝒏
.

L̥ͦo̥ͦv̥ͦe̥ͦ ̥ͦM̥ͦy̥ͦs̥ͦe̥ͦl̥ͦf̥ͦ
.
.
.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
.
.
❤️𝙲𝚑𝚘𝚌𝚘𝚕𝚊𝚝𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝙸𝚌𝚎- 𝚌𝚛𝚎𝚊𝚖 𝚕𝚘𝚟𝚎𝚛❤️
.
Fᴀᴠ ᴀᴄᴛᴏʀs: Xɪᴀᴏ Zʜᴀɴ & Wᴀɴɢ Yɪʙᴏ
.
.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♥♥♥♥♥♥♥♥♦♦♦♦♦♦♦♦♦
.
"𝑳𝒐𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓𝒔𝒆𝒍𝒇 𝒇𝒊𝒓𝒔𝒕 𝒂𝒏𝒅 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒆𝒍𝒔𝒆 𝒇𝒂𝒍𝒍𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒐 𝒍𝒊𝒏𝒆. 𝒀𝒐𝒖 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒍𝒚 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒕𝒐 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓𝒔𝒆𝒍𝒇 𝒕𝒐 𝒈𝒆𝒕 𝒂𝒏𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒅𝒐𝒏𝒆 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒘𝒐𝒓𝒍𝒅."
.
.
.

.̪.̪.̪.̪.̪.̪.̪.̪.̪.̪.̪.̪.̪ ̪T̪h̪a̪n̪k̪s̪ ̪f̪o̪r̪ ̪y̪o̪u̪r̪ ̪p̪r̪e̪c̪i̪o̪u̪s̪ ̪t̪i̪m̪e̪.̪.̪.̪.̪.̪.̪.̪.̪.̪.̪.̪ ̪
.
.
.

🖤❤️❤️𝓛𝓸𝓪𝓭𝓼 𝓸𝓯 𝓵𝓸𝓿𝓮 𝓯𝓻𝓸𝓶 𝓶𝓮 ❤️❤️🖤

T͢h͢a͢n͢k͢s͢


- 🖤
.
.
.
  • 𝐌𝐲 𝗼𝐰𝐧 𝐰𝗼𝐫𝐥𝐝
  • JoinedOctober 30, 2020Last Message
Li_Chunhua Li_Chunhua Jan 15, 2021 05:33AM
Heyyya!! Teeny-tweeny!!!@Amelia_Scarlett !!Is that you?!!!
View all Conversations

Story by ~hua♥
I got mad.. sorry "Tagged" 😅👋 by Li_Chunhua
I got mad.. sorry "Tagged" 😅👋
I got tagged and have 0 books. . . So. . . This is it!😅 Don't laugh at me. . 🤣🤣 Well. . . . I'm the one wh...
ranking #552 in tagged See all rankings
2 Reading Lists