»» ──────ஓ๑ ♡ ๑ஓ ────── ««

It's true, I'm dating Teppei in real life!
  • Beidou’s ship
  • JoinedJuly 10, 2021

Following

Last Message
Kxzuhaa Kxzuhaa Jul 20, 2021 02:45PM
KOKOKOKOKOKO
View all Conversations

Story by Ikko
𝐅𝐨𝐫𝐞𝐥𝐬𝐤𝐞𝐭 | 𝐙𝐡𝐨𝐧𝐠𝐥𝐢  by Kxzuhaa
𝐅𝐨𝐫𝐞𝐥𝐬𝐤𝐞𝐭 | 𝐙𝐡𝐨𝐧𝐠𝐥�...
"𝘠𝘰𝘶 𝘴𝘵𝘪𝘭𝘭 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘩𝘦𝘳, 𝘥𝘰 𝘺𝘰𝘶 𝘔𝘰𝘳𝘢𝘹?" "𝙄 𝙘𝙖𝙣'𝙩 𝙚𝙫𝙚𝙣 𝙧𝙚𝙢𝙚𝙢...