𝕸𝖆𝖙𝖈𝖍𝖎𝖓𝖌 𝖆𝖈𝖈𝖔𝖚𝖓𝖙𝖘 𝖜𝖎𝖙𝖍 : @ManlyRock

╭─ ,, ⟶ .·. ⊹❒𖥻ꦼ@ ᵃ ᵖᵉʳˢᵒⁿ ʰᵃˢ ᵉⁿᵗᵉʳᵉᵈ ╰─────── ─── ─╮
❝ 𝚘𝚙𝚎𝚗𝚒𝚗𝚐 𝚋𝚒𝚘❞
⌲Lᴏᴀᴅɪɴɢ Iɴ Bɪᴏ⛓↺
⌨ ⃟♡͙۪۫ @Katsuki_Bakugou2175 is 𝚃𝚢𝚙𝚒𝚗𝚐 ❲ ... ❳ ➯
ᴛʜᴇʀꫀ's ᴀ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ᴘʟᴀᴄᴇ ᴄᴀʟʟᴇᴅ↷
Hᴇʟʟ
fuck life
🖇Crying in the closet
⛓repeating life
Profile
┊Rp┊;┊ ✓ ┊
- - - - - - - - - - - - - -
┊pm's┊;┊✓┊
- - - - - - - - - - - - - -
my soul
┊ ┊Katsuki Bakugou ┊ ┊16-21┊🖇┊𝚋𝚎𝚒𝚗𝚐 '𝚌𝚞𝚍𝚍𝚕𝚎𝚍' 𝚋𝚢 𝙴𝚒𝚓𝚒𝚛𝚘𝚞┊
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
⛓┊April 20th┊ ┊"I'm not gay, I just like Kirishima is all!"┊
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
my little devil~
@ManlyRock
ɪs ᴍʏ ᴏɴɪʏ ʜᴏᴘᴇ
𝙩𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙢𝙮 𝙡𝙤𝙫𝙚
𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑚𝑦 ℎ𝑜𝑝𝑒⛓
🖇山|ㄒ卄ㄖㄩㄒ ㄒ卄乇爪
𝓲'ꪑ ᠻꪮ𝘳ꫀꪜꫀ𝘳 dꫀꪖᦔ⛓
╭─ ,, ⟶ .·. ⊹❒𖥻ꦼ@ʸᵒᵘ ʰᵃᵛᵉ ʳᵉᵃᶜʰᵉᵈ ᵗʰᵉ ᵉⁿᵈ
╰─────── ─── ─╮
𝒃𝒚𝒆 𝒔𝒕𝒂𝒍𝒌𝒆𝒓 |
|
⌨ ⃟♡͙۪۫ @Katsuki_Bakugou2175 𝚑𝚊𝚜 𝙻𝚘𝚐𝚐𝚎𝚍 off↺
  • Sleeping with a shitty hair demon~
  • JoinedDecember 24, 2020


Last Message
Katsuki_Bakugo2175 Katsuki_Bakugo2175 Feb 27, 2021 09:50PM
Offer still stands for the thing below
View all Conversations

Stories by 爆ばく豪ごう勝かつ己
my ocs by Katsuki_Bakugo2175
my ocs
I don't know
glitches in wattpad by Katsuki_Bakugo2175
glitches in wattpad
the title
ranking #279 in glitch See all rankings
TAGGED ;-; by Katsuki_Bakugo2175
TAGGED ;-;
read the title