━ ❝ 𝐎𝐧𝐥𝐲 𝐟𝐚𝐤𝐞 𝐟𝐥𝗼𝐰𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐟𝐥𝐚𝐰𝐥𝐞𝐬𝐬. ❞

ᵇⁱᵒ ᵒᶠ▸ ☁︎·̩͙☕︎ 𝐌𝐈𝐍𝐇 / 𝚖𝚒𝚑.𝚢𝚗 /
𝘨𝘳𝘦𝘺 𝘦𝘺𝘦𝘴. 𝘴𝘲𝘶𝘪𝘴𝘩𝘺 𝘵𝘩𝘪𝘨𝘩𝘴. 𝘱𝘰𝘶𝘵𝘺 𝘭𝘪𝘱𝘴. 𝘴𝘰𝘧𝘵 𝘩𝘢𝘯𝘥𝘴.
𝘪𝘯𝘧𝘱-𝘵. 𝘢𝘲𝘶𝘢𝘳𝘪𝘶𝘴. 𝘧𝘦𝘮𝘣𝘰𝘺. 𝘸𝘳𝘪𝘵𝘦𝘳. 𝘥𝘢𝘺𝘥𝘳𝘦𝘢𝘮𝘦𝘳.
𝘮𝘢𝘭𝘦. 𝘩𝘦/𝘩𝘪𝘮. 𝘳𝘶𝘴𝘴𝘪𝘢𝘯/𝘫𝘢𝘱𝘢𝘯𝘦𝘴𝘦. 𝘨𝘢𝘺. 𝘴𝘩𝘺. 𝘵𝘪𝘯𝘺.

━ ❝ 𝐕𝐞𝐬𝐜𝐞𝐫𝐞 𝐛𝐫𝐚𝐜𝐢𝐬 𝗺𝐞𝐢𝐬. ❞
  • 📍Москва , 𝚁𝚞𝚜𝚜𝚒𝚊
  • JoinedOctober 31, 2020


Following

Last Message
Karamoloko- Karamoloko- Nov 12, 2020 02:02PM
ʰ-ʰᵃᵛᵉ ⁿᵒᵗ ᵇ-ᵇᵉᵉⁿ ᵒⁿˡⁱⁿᵉ ᵗʰ-ᵗʰᵉˢᵉ ᵗʷᵒ ᵈᵃʸˢ ᵐ-ᵐᵖʰᵇᵘˢʸ >.< ᵇ-ᵇᵘᵗ ⁱ ʷᵒʳᵏᵉᵈʰ-ʰᵃʳᵈ ᵒⁿ ⁿᵉʷ ᶜʰ-ᶜʰᵃᵖᵗᵉʳ!!ᵍ-ᵍᵒⁿⁿᵃ ᵖᵒˢᵗ ⁱᵗ ᵇ-ᵇᵉᶠᵒʳᵉ ⁱⁿ-ⁿᵉᵉᵈ ᵗᵒ ᵍᵒ ᵒ-ᵒᵘᵗ.!!
View all Conversations

Story by ☕︎𝐌𝐢𝐧𝐡☕︎
𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨𝐮𝐬 𝐥𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐳𝐞𝐬 ☕︎ by Karamoloko-
𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨𝐮𝐬 𝐥𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐩𝐫...
𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐰𝐚 𝐢𝐬 𝐚 𝐥𝐨𝐧𝐞𝐥𝐲 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭. 𝐘𝐞𝐨𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐚𝐧 𝐚𝐫𝐞 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐭𝐢𝐟𝐮𝐥 𝐰...