𝗚𝗼𝗻𝗲 𝗺𝗮𝘆𝗯𝗲 𝘁𝗼𝗼 𝗲𝗮𝗿𝗹𝘆.

Oh i used to say...i would never fall in love again
'Till i found him..


Amorzinho @Klaus_Diggory <3

𝘿𝙖𝙣𝙩𝙚 𝘿𝙖𝙧𝙞𝙪𝙨 𝙉𝙤𝙖𝙝 𝙉𝙤𝙩𝙩 𝙣𝙞𝙣𝙚𝙩𝙚𝙚𝙣
𝙈𝙤𝙙𝙚𝙡𝙞𝙣𝙜 𝘼𝙧𝙩𝙞𝙨𝙩 𝙋𝙝𝙤𝙩𝙤𝙜𝙧𝙖𝙥𝙝𝙚𝙧


sᴏᴍᴇᴛɪᴍᴇs ʏᴏᴜ'ʀᴇ ᴡʀᴏɴɢ ʙʏ sᴏᴍᴇᴛʜɪɴɢ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴅᴏɴᴇ
ʏᴏᴜ sᴇᴇ ꜰᴀᴛᴇ ɪs ᴛᴏᴏ sᴛʀᴏɴɢ ɴᴏᴛʜɪɴɢs ᴡᴏɴ..
Cast--> Daniel Millar
  • 『あい』
  • JoinedJune 11, 2022


Last Message
Justdante_ Justdante_ Aug 08, 2022 04:55PM
//Dante’nin gitmesi benim için daha iyi oldu sanırım ama arada özlüyorum lan…
View all Conversations

Story by ɖǟռȶɛ
ѕα︎в︎α︎н︎ т︎ϋя︎к︎ϋѕϋ - т︎α︎gя︎α︎м︎ by Justdante_
ѕα︎в︎α︎н︎ т︎ϋя︎к︎ϋѕϋ - т︎α︎gя︎α...
ᑲіr ძᥱᥒіz ᥙ̈s𝗍ᥙ̈ᥒძᥱᥡіm, ᥒᥱ ᥙᥴᥙ ᥎ᥲr...ᥒᥱ ᑲᥙᥴᥲğı.
ranking #208 in fg See all rankings