8"Nag-sulat ako upang ibahagi ang imahinasyon ko hindi upang mag-parami ng papuri galing sa tao."


Kung mataas ang expectation mo huwag mo nalang basahin ang sulat ko. Ngunit kung binabasa mo man ang aking mga isinusulat ngayon narito ang iba pang susunod. ❤😊

Survival Trilogy:
Run Out Survival: Book 1
Days Of Survival: Book 2
Out of Survival: Book 3

San Juan Series:
The Arts of Dandelion
When Summer Ends
Soon
Soon
  • JoinedMay 5, 2020Stories by Bicolana Beauty
The Arts Of Dandelion  by Jeanalocib
The Arts Of Dandelion
Promise are meant to be broken, but for me, promise is an achievement. Memories. Friends. Happiness. Supports...
RUN OUT SURVIVAL by Jeanalocib
RUN OUT SURVIVAL
How could small sounds couldn't hear by anyone even if it's near. How could sharp eyes notice someone who's f...