♥𝐫𝐞𝐚𝐝 𝐦𝐲 𝐰𝐨𝐫𝐤, 𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐦𝐚𝐠𝐢𝐧𝐞...𝐭𝐡𝐚𝐭'𝐬 𝐚𝐥𝐥 𝐈 𝐰𝐚𝐧𝐭𝐞𝐝- 𝐣𝐡𝐲𝐥𝐞_𝐰𝐫𝐢𝐭𝐞𝐬7


( I love reading manga, specially YAOI(-_-;)
𝙿𝚕𝚜 𝚂𝚞𝚙𝚙𝚘𝚛𝚝 𝚖𝚎

(✿^‿^)TYSM for 1k+ followers( ╹▽╹ )
  • JoinedJuly 31, 2020Stories by Jhyle
ᴘʟᴀʏᴅᴀᴛᴇ by JHYLE_WRITES7
ᴘʟᴀʏᴅᴀᴛᴇ
ᴛʜɪs ɪs ᴛʜᴇ sᴛᴏʀʏ ᴀʙᴏᴜᴛ ᴍˢ. ɴᴏʙᴏᴅʏ ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ғᴀᴍᴏᴜs ᴀᴛʜʟᴇᴛɪᴄ ᴏғ ᴛʜᴇ ᴄᴀᴍᴘᴜs ᴛʜɪs ɪs ɴᴏᴛ ᴏɴʟʏ ᴀ ᴘʟᴀʏ ɪᴛ's ᴀ ᴘʟᴀʏ...
IM OBSESSED WITH MY STEP BROTHER by JHYLE_WRITES7
IM OBSESSED WITH MY STEP BROTHER
Step Brother mo Sya Pero hindi parin tamang mahalin mo Sya higit sa Isang kapatid lang At nalaman mo na may...