┈──┈──┈──┈
"ᴅᴀᴍᴀɢᴇᴅ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴀʀᴇ
ᴅᴀɴɢᴇʀᴏᴜs, ᴅᴀʀʟɪɴɢ."
┈──┈──┈──┈

ѕнawn rogerѕ. red ѕнadow.
aѕѕнole. aѕѕaѕѕιn. perмanт
pѕycнopaтн. вιѕeхυal. 15.
really 95. ιnѕane. нydra. war.

┈──┈──┈──┈

yoυ can'т υnderѕтand a
ιnѕane perѕon υnтιl yoυ
вecoмe ιnѕane. ѕo тнaт'ѕ
wнaт ѕнawn dιd.

нe wanтed ѕo вadly тo вe
wнaт people dιdn'т wanт
нιм тo вe. нe wanтed тo
вe a ĸιller. нe wanтed тo
вe a pѕycнo. aғтer all.
all тнe вeѕт people
are мad.

нe doeѕn'т нave a
concern aвoυт wнo нe
ĸιllѕ. вυт ιт croѕѕeѕ
тнe lιne wнen нe'ѕ тold
тo нιѕ lover, yυмι мaхιмoғғ.

┈──┈──┈──┈

ѕнawn rogerѕ. red ѕнadow.
aѕѕнole. aѕѕaѕѕιn. perмanт
pѕycнopaтн. вιѕeхυal. 15.
really 95. ιnѕane. нydra. war.

┈──┈──┈──┈
"ᴡᴇ ᴋɴᴏᴡ ʜᴏᴡ ᴛᴏ ᴍᴀᴋᴇ
ʜᴇʟʟ ғᴇᴇʟ ʟɪᴋᴇ ʜᴏᴍᴇ."
┈──┈──┈──┈
  • ʜʏᴅʀᴀ ᴀɢᴇɴᴛ sʜᴀᴡɴ ʀᴏɢᴇʀs . ( ᴘᴀʀᴛ ᴏғ @ ᴄᴀᴛᴄʜɪɴɢʙᴜʟʟᴇᴛs ʀᴘɢ )
  • JoinedJuly 4, 2019


Last Message
Insaneism- Insaneism- Dec 17, 2019 11:32PM
( pleas go follow @hxntingtxxnager- ! i need interaction on there ! )
View all Conversations

Stories by Shawn Rogers
ɪɴsᴀɴᴇ ⎊ ᴍʙ/s by Insaneism-
ɪɴsᴀɴᴇ ⎊ ᴍʙ/s
ᴍʙ/s ᴏғ sʜᴀᴡɴ ʀᴏɢᴇʀs
ɢᴏ ᴛᴏ sʟᴇᴇᴘ ╳ sʜɪᴘᴘɪɴɢ ᴄᴀʟʟ by Insaneism-
ɢᴏ ᴛᴏ sʟᴇᴇᴘ ╳ sʜɪᴘᴘɪɴɢ ᴄᴀʟʟ
ʙᴀsɪᴄᴀʟʟʏ ᴛʜᴇ ᴛɪᴛʟᴇ . ʀᴇᴀᴅ ɪɴ ʙʟᴀᴄᴋ !!
ranking #23 in shippingcall See all rankings